Siirry sisältöön

Toiminta

Olisitko käsi, johon tarttua?

Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara ei ole pikkujuttu. THL arvioi nuorten syrjäytyneiden määräksi Suomessa 14 000‒100 000. Haarukka on laaja, sillä syrjäytymisen määritelmä ei ole vakiintunut ja syrjäytyneiden sekä syrjäytymisriskissä olevien nuorten todellista määrää on hankalaa arvioida. 

Tilastot kertovat paremmin sen, keiden kohdalle on kasaantunut riskitekijöitä: noin 3−10 prosentille nuorista.* Se on iso määrä lapsia.

Syrjäytyminen on sitä, että nuori jää sivuun, kenties julkisten palveluiden ulkopuolelle tai pois kaveriporukoista ja menettää tunteen merkityksellisyydestä ja osallisuudesta. Se on lohduttomuutta ja näköalattomuutta, jota kenenkään ei kuuluisi tuntea.

Harrastustoiminta on mitä parhaimpia mahdollisuuksia nuorelle kokea tarpeellisuutta ja yhteyttä toisiin; asioita, jotka ovat valtavan tärkeitä asioita lapsen ja nuoren kehityksessä. Myös perheellä on suuri vaikutus nuoren hyvinvointiin. Tasapainoinen ja turvallinen arki kotona vahvistaa nuoren hyvinvointia sekä tulevaisuuden näkymiä.

Kaikilla ei kuitenkaan ole tasavertaisia mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen tai tunteeseen tasapainosta. Suomikaan ei ole enää lintukoto, vaan perheet eriarvoistuvat myös meillä ja joidenkin lasten tulevaisuus voi olla vaarassa. On tärkeää, että taloudellisesta tilanteesta ja yhteiskunnallisesta asemasta huolimatta jokaisella nuorella on mahdollisuus elää täyttä elämää.

Jos nuoren kasvuympäristössä on vaikeaa, tukevia käsiä on oltava tarjolla perheen ulkopuolelta. Aina perheet eivät pääse julkisen tuen piiriin ja silloin tärkeäksi muodostuvat muut mahdollisuudet löytää apua.

Sinä voit tarjota yhden käden, johon tarttua! Se on helppoa, ja jo pienikin apu voi olla suureksi hyödyksi. 

Tuellasi voidaan lisätä muiden muassa osallisuutta ja merkityksellisyyttä – kasvattaa tasavertaisuutta ihan yksilötasolla. Apusi varmista, että yhä useammalla nuorella olisi mahdollisuus rakentaa sosiaalisia verkostoja ja toteuttaa itseään. Yhdessä voimme mahdollistaa sen, että yhä useampi nuori saa avaimia, joilla rakentaa hyvää elämää.

Sillä sitähän me haluamme: voida hyvin yhdessä!

*THL 2020

Lue lisää