Siirry sisältöön

Merkitystä ja sisältöä nuoren elämään

Tukikummien tehtävä on rakentaa parempaa ja tasavertaisempaa maailmaa kaikille nuorille – poistaa yksin jääminen ja tarkoituksettomuus heidän elämästään. Haluamme, että taloudellisesta tilanteesta huolimatta jokaisella nuorella on mahdollisuus rakentaa sosiaalisia verkostoja ja toteuttaa itseään.

Tarinamme

Nuorten ja lasten syrjäytyminen on kasvava ongelma. Jo yli 30 % 18–24-vuotiaista nuorista ovat syrjäytymisvaaran alla, ja lukumäärän odotetaan vain kasvavan. Esimerkiksi koronapandemian tuomat haasteet sekä heikentynyt taloustilanne ja kasvaneet elinkustannukset heikentävät monen perheen jo entuudestaan tiukkaa taloudellista tilannetta. Perheiden eriarvoistuminen on lisääntynyt, ja osa tukea tarvitsevista heikossa asemassa olevista nuorista jää tunnistamatta tai saavuttamatta syrjäytymistä ehkäisevien julkisten palveluiden piiriin.

Tukikummit-säätiö sai alkunsa vuonna 2007 Sauli Niinistön, Sari Baldaufin, Björn Wahlroosin ja Hjallis Harkimon yhteisestä huolesta sellaisten nuorten puolesta, jotka ovat vaarassa pudota yhteiskunnan ulkopuolelle. He halusivat, että yhä useammalle lapsella, nuorella ja perheellä on mahdollisuus saada avustusta arkeen, opiskeluun sekä merkityksellisyyden löytämiseen ja ylläpitämiseen elämässä.

Vuosien varrella toimintaan on tullut mukaan jatkuvasti kasvava joukko ihmisiä, jotka haluavat konkreettisesti auttaa lapsia ja nuoria Suomessa – ja samalla olla vakuuttuneita siitä, että apu menee sataprosenttisesti perille sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Tukikummit-säätiö toimii vapaaehtoisten avulla sekä nollakustannuksin, ja kaikki toiminnassa mukana olevat toimivat pro bono -periaatteella. Näin jokainen lahjaksi saatu euro menee suoraan siihen tarkoitukseen, johon se on lahjoitettu.

Avustukset kanavoidaan lyhentämättöminä perille Kirkon diakoniarahaston kautta. Diakoniarahasto on Tukikummeille tärkeä avustuskumppani, sillä Kirkon diakoniatyö toimii kattavasti joka puolella Suomea ja tavoittaa avun tarpeessa olevia ihmisiä julkisen avun katvealueilla.

Jo yli 7 miljoonaa euroa tukea

Tukikummit-säätiön toimintavuosina 2007–2023 avustuksia on myönnetty yhteensä 7 035 000 euroa. Avustukset ovat tavoittaneet yli 19 000 lasta ja nuorta Suomessa.

Keskimääräinen avustussumma perhettä kohden on 1000 euroa. Avustukset ovat kertaluontoisia, ja ne kohdennetaan suoraan nuoren tarpeeseen.

Avustuksen hakemisen syynä ovat useimmin taloudenhallinnan ongelmat ja velkaantuminen, työttömyys sekä pienet tulot, pätkätyö ja opiskelu. Muihin syihin sisältyy paljon yksittäisiä tekijöitä, kuten mm. tulipalosta johtuva harrastusvälineiden tuhoutuminen, asunnon sisäilmaongelmista johtuva muutto, vanhemman tai sisaruksen kuolema.

Avustuksia Tukikummit jakaa erityisesti harrastuskustannuksiin, opintojen tukemiseen, perheiden yhteisiin kokemuksiin, matkakuluihin ja yksinhuoltajaperheiden tukemiseen.

Toimintavuoden 2022 aikana Tukikummit-säätiö lahjoitti Kirkon diakoniarahastolle (KDR) yhteensä 500 000 € avustusten jakamista varten. Vuonna 2022 diakoniarahasto käsitteli 328 kpl Tukikummit-avustuksia, joiden avustuspyynnöt olivat arvoltaan yhteensä 610 969 euroa. Avustuksia myönnettiin 354 kpl (301 kpl v. 2021), joiden summa oli yhteensä 417 164 euroa (329 882 euroa v. 2021). Kielteisiä avustuspäätöksiä tehtiin 24 kpl.

Tukikummien hallitus: