Tietoa Tukikummit-säätiöstä

Tukikummit-säätiö sai alkunsa vuonna 2007 Sauli Niinistön ja Hjallis Harkimon yhteisestä huolesta sellaisten nuorten puolesta, jotka uhkaavat pudota yhteiskuntamme ulkopuolelle.

Toimintaan on tullut mukaan kasvava joukko ihmisiä, jotka haluavat konkreettisesti auttaa lapsia ja nuoria Suomessa ja samalla olla vakuuttuneita siitä, että apu menee sataprosenttisesti perille sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Säätiö toimii vapaaehtoisten avulla sekä nollakustannuksin (pienet, esimerkiksi poliisin keräysluvat ja pankkikulut katetaan korkotuotoilla). Näin jokainen lahjaksi saatu euro menee suoraan siihen tarkoitukseen, johon se on lahjoitettu.

Päämäärä on kirkas: poistaa yksin jääminen ja tarkoituksettomuus lasten ja nuorten elämästä.

Avustukset kanavoidaan lyhentämättöminä perille Kirkon diakoniarahaston kautta. Kirkon diakoniatyö etsii avun tarpeessa olevia ihmisiä julkisen avun katvealueita. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Avustuksia myönnetään vain sellaisiin tarpeisiin ja kustannuksiin, joihin ei ole saatavissa yhteiskunnan tukea ja joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta.


Lisätietoja Tukikummit-säätiön toiminnasta (muut kuin avustuksiin liittyvät kyselyt)

 

Tukikummit-säätiö
Avustusten valmistelija
Anita Salonen
anita.salonen@evl.fi

 

Toiminta vuonna 2020

 

Tukikummit-säätiön varainhankinnan tulos vuonna 2020 oli 264 810,90 €.

Vuoden  aikana säätiö lahjoitti Kirkon diakoniarahastolle yhteensä 450 000 €
avustusten jakamista varten. Tästä summasta lahjoitettiin 50 000 € covid-19 -pandemian
vuoksi lapsiperheiden ruoka-avustuksia varten Kirkon diakoniarahaston paikallisen
avustustoiminnan kautta yksittäisen lahjoittajan toiveen mukaan. Vuonna 2020 Kirkon
diakoniarahastossa (KDR) käsiteltiin Tukikummit-avustuksia 386 kpl, joiden avustuspyynnöt
olivat arvoltaan yhteensä 668 548 €. KDR myönsi Tukikummit-avustuksia 323 kpl, joiden summa oli yhteensä 367 156 €.

Avustuksia annettiin eniten yksinhuoltajaperheisiin. Kielteisiä avustuspäätöksiä tehtiin 58:n hakemuksen osalta.

Toimintavuoden aikana myönnetyistä avustuksista 9 kpl oli ruoka-avustuksia vähävaraisille
lapsiperheille. Avustukset ovat tavoittaneet säätiön toimintahistorian aikana n. 13 000 lasta
ja nuorta Suomessa.

Mandatum Lifen kanssa jatkui vuonna 2014 tehty sopimus, jonka perusteella Mandatum Life
antaa tapaturmavakuutuksen alle 18-vuotiaille Tukikummeilta tuen saaneille. Vuonna 2020
maksutonta tapaturmavakuutusta tarjottiin 832 lapselle 305 perheeseen. Sopimuksen
aikana Mandatum Life on myöntänyt toimintavuoden loppuun mennessä yhteensä
tapaturmavakuutuksia 9 315 lapselle 3 612 perheeseen.

Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettiin erilaisia varainkeruutilaisuuksia.
Varainkeruutilaisuuksia ja -tempauksia järjestettiin eri paikkakunnilla. Eri tahojen
kanssa järjestetyt tapahtumat ja Radio Suomi Popissa toteutettu mainoskampanja toivat
näkyvyyttä Tukikummeille. Suomen Lions-liitto ry valitsi Tukikummit-säätiön vuoden 2020
Hyvän tekijäksi ja lahjoitti säätiölle 5 000 €.

 

Toiminta vuonna 2019

Avustuksia on myönnetty vuosien 2008-2019 aikana yhteensä 5 328 756 euroa.

Vuonna 2019 avustuksia myönnettiin 473 kpl, yhteensä 437 666 euroa. Keskimääräinen avustus oli suuruudeltaan noin 925 euroa.

Kirkon diakoniarahaston myöntämistä avustuksista käytettiin 64 % harrastustoimintaan, 7 % opiskeluun liittyviin kuluihin ja tietokonehankintoihin, 11 % matkalippuihin ja polkupyörähankintoihin, 4 % harrastusvälineisiin ja 3 % muihin tarkoituksiin, kuten ajokortteihin, elokuvalippuihin, koulureppuihin, silmälaseihin, leirikoulumaksuihin ja puhelimiin.

Tukikummit-säätiön varainhankinnan kokonaistuotto vuonna 2019 oli yhteensä 303 000 euroa.

 

Toiminta vuonna 2018

Avustuksia on myönnetty vuosien 2008-2018 aikana yhteensä 4 891 090 euroa.

Vuonna 2018 avustuksia myönnettiin 532 kpl, yhteensä 543 546 euroa. Keskimääräinen avustus oli suuruudeltaan noin 1 022 euroa.

Kirkon diakoniarahaston myöntämistä avustuksista käytettiin 58 % harrastustoimintaan, 22 % opiskeluun liittyviin kuluihin ja 20 % muihin tarkoituksiin, kuten vaatehankintoihin, matkakuluihin etä- tai isovanhempien luokse tai matkapuhelimiin.

Tukikummit-säätiön varainhankinnan kokonaistuotto vuonna 2018 oli yhteensä 351 000 euroa.

 

Toiminta vuonna 2017

Avustuksia on myönnetty vuosien 2008-2017 aikana yhteensä 4 347 544 euroa.

Vuonna 2017 avustuksia myönnettiin 647 kpl, yhteensä 628 153 euroa. Keskimääräinen avustus oli suuruudeltaan noin 970 euroa.

Kirkon diakoniarahaston myöntämistä avustuksista käytettiin 60 % harrastustoimintaan, 18 % opiskeluun liittyviin kuluihin ja 22 % muihin tarkoituksiin, kuten vaatehankintoihin, matkakuluihin etä- tai isovanhempien luokse tai matkapuhelimiin.

Tukikummit-säätiön varainhankinnan kokonaistuotto vuonna 2017 oli yhteensä 821 647,43 euroa.

 

Toiminta vuonna 2016

Avustuksia on myönnetty vuosien 2008–2016 aikana yhteensä 3 719 391 euroa.

Vuonna 2016 avustuksia myönnettiin 682 kpl, yhteensä 605 708 €. Keskimääräinen avustus oli suuruudeltaan noin 888 euroa.

Kirkon diakoniarahaston myöntämistä avustuksista käytettiin: 61 % harrastuskustannuksiin ja -välineisiin, 17 % opiskeluun liittyviin kuluihin ja 22 % muuhun. Muihin kohteisiin sisältyy mm. vaatehankintoja, matkakuluja etä- tai isovanhempien luokse ja matkapuhelimia.

Tukikummit-säätiön varainhankinnan kokonaistuotto vuonna 2016 oli yhteensä 294 479,72 euroa.

 

Toiminta vuonna 2015

Avustuksia on myönnetty vuosien 2008-2015 aikana yhteensä 3 113 683 euroa. Avustukset ovat tavoittaneet arviolta kahdeksantuhatta lasta ja nuorta.

Vuonna 2015 avustuksia myönnettiin 763 kpl, yhteensä 759 486,00 €. Avustussumma on ollut keskimäärin 995€.

Tukikummit-säätiö varainhankinnan kokonaistuotto vuonna 2015 oli yhteensä 664 004,39 euroa.

 

Toiminta vuonna 2014

Avustuksia on myönnetty vuosien 2008–2014 aikana yhteensä 2 351 063 euroa.

Vuonna 2014 avustuksia myönnettiin 578 kpl, yhteensä 552 645,00 €. Keskimääräisessä avustuksen saaneessa perheessä on noin kolme lasta, joten vuoden 2014 Tukikummit-avustukset koskettivat toimintavuonna noin 1 700 lasta.

Kirkon diakoniarahaston myöntämistä avustuksista käytettiin: 60 % harrastuskustannuksiin ja -välineisiin (vuonna 2013: 60 %), 15 % opiskeluun liittyviin kuluihin (15 %) ja 25 % muuhun (25 %). Käyttötarkoitus ”muuhun” sisältää mm. vaatehankintoja, tapaamiskuluja, matkakuluja ja tuetun loman omavastuukustannuksia.

Tukikummit-säätiön varainhankinnan kokonaistuotto vuonna 2014 oli yhteensä 989 693,98 euroa, josta osa siirrettiin Kirkon diakoniarahastolle seuraavan vuoden avustuksiin ja osa talletettiin lyhytaikaisesti jaettavaksi myöhemmin.

 

Toiminta vuonna 2013

Avustuksia on myönnetty vuosien 2008–2013 aikana 1 559 perheelle, yhteensä 1 798 418 euroa.

Vuonna 2013 avustuksia myönnettiin 633 kpl, yhteensä 759 656,00 €. Keskimääräisessä avustuksen saaneessa perheessä on noin kolme lasta, joten vuoden 2013 Tukikummit-avustukset koskettivat toimintavuonna n. 1 900 lasta.

Kirkon diakoniarahaston myöntämistä avustuksista käytettiin: 60,0 % harrastuskustannuksiin ja -välineisiin (vuonna 2012: 64,9 %), 15,2 % opiskeluun liittyviin kuluihin (10,1 %) ja 24,8 % muuhun (25,0 %). Käyttötarkoitus ”muuhun” sisältää mm. vaatehankintoja, tapaamiskuluja, matkakuluja ja tuetun loman omavastuukustannuksia.

Tukikummit-säätiön varainhankinnan kokonaistuotto vuonna 2013 oli yhteensä 1 081 666,95 euroa, josta osa siirrettiin Kirkon diakoniarahastolle seuraavan vuoden avustuksiin ja osa talletettiin lyhytaikaisesti jaettavaksi myöhemmin.

 

Toiminta vuonna 2012

Avustuksia on myönnetty vuosien 2008–2012 aikana 896 lapselle ja nuorelle, yhteensä 1 041 896 euroa.

Vuonna 2012 avustuksia myönnettiin 337 kpl, yhteensä 422 484,00 €. Kirkon diakoniarahaston myöntämistä avustuksista käytettiin: 47,7 % harrastuskustannuksiin (vuonna 2011: 42,1 %), 17,2 % harrastusvälineisiin (21,3 %), 10,1 % opiskeluun liittyviin kuluihin (10,4 %) ja 25,0 % muuhun (26,2 %), esimerkiksi puhelimeen, koulukuviin, terapiaan, lasten tarvikkeisiin, virkistysmatkaan, lomaan, etävanhemman ja isovanhempien tapaamiskustannuksiin sekä vaate- ja kenkähankintoihin.

Tukikummit-säätiön varainhankinnan kokonaistuotto vuonna 2012 oli yhteensä 771 711,86 euroa, josta osa siirrettiin Kirkon diakoniarahastolle seuraavan vuoden avustuksiin ja osa talletettiin lyhytaikaisesti jaettavaksi myöhemmin.

 

Toiminta vuonna 2011

Avustuksia myönnettiin 140 kpl, yhteensä 173 182 euroa. Vuonna 2011 avustuksista käytettiin 42,1 % harrastuskustannuksiin, 21,3 % harrastusvälineisiin, 10,4 % opiskeluun liittyviin kuluihin ja 26,2 % muuhun (esimerkiksi vaatehankintoja, autokoulun kustannuksia ja matkakuluja).
Tukikummit-säätiöllä on säännöllisiä kuukausilahjoittajia, minkä lisäksi säätiö on saanut yksittäisiä lahjoituksia sekä yksityishenkilöiltä että yrityksiltä ja yhteisöiltä. Kaikkiaan Tukikummit-säätiö sai vuoden 2011 aikana lahjoituksia 253.368,24 euroa. Lahjoitukset käytetään Kirkon diakoniarahaston ( http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content357943 ) kautta lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä koskeviin avustuksiin.

 

Toiminta vuonna 2010

Kolmantena toimintavuotenaan Tukikummit-säätiö käytti avustustoimintaan 177 405 euroa, jolla autettiin 182 perhettä. Eniten avustuksia myönnettiin harrastuskustannuksiin (39 %) ja harrastusvälineisiin (26 %). Myönnetyistä avustuksista 14 % käytettiin opiskelukustannuksiin (kurssi- ja kirjamaksut, materiaalihankinnat). Lisäksi muita avustuksia (21 %) myönnettiin mm. vaatehankintoihin, matkakuluihin, iltapäiväkerhomaksuihin, yms.

Tukikummit-säätiöllä on säännöllisiä kuukausilahjoittajia, minkä lisäksi säätiö on saanut toimintavuonna huomattavia yksittäisiä lahjoituksia sekä yksityishenkilöiltä että yrityksiltä ja yhteisöiltä. Lahjoitukset käytetään Kirkon diakoniarahaston kautta lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä koskeviin avustuksiin.

 

Toiminta vuonna 2009

Tukikummit-säätiö auttoi vuonna 2009 153 perhettä ja käytti avustustoimintaan 175 691 euroa. Avustukset jaettiin Kirkon diakoniarahaston kautta. Eniten avustuksia myönnettiin harrastusmaksuihin (52 %) ja -välineisiin (16 %). Lajien kirjo oli edelleen runsas sekä urheilu- ja liikuntalajeissa että musiikissa. Tukemalla harrastuksen jatkumista tuodaan pysyvyyttä ja turvallisuutta muuttuneessa perhetilanteessa. Suurimmissa kaupungeissa maksettiin harrastusmaksuja, pienemmissä kunnissa hankittiin harrastusvälineitä. Myönnetyistä avustuksista 12 % käytettiin opiskelukustannuksiin (kurssi- ja kirjamaksut, materiaalihankinnat). Lisäksi avustuksia myönnettiin mm vaatehankintoihin ja matkakustannuksiin.

 

Toiminta vuonna 2008

Tukikummit-säätiö auttoi ensimmäisenä toimintavuotenaan 84 lasta, nuorta tai perhettä ja käytti avustustoimintaan yli 90 000 euroa. Eniten avustuksia (75 %) myönnettiin harrastuskustannuksiin: kausimaksuihin, harrastusvälineisiin, leirimaksuihin. Kirjo oli runsas sekä urheilu- ja liikuntalajeissa että musiikissa. Osa hakijoista on edennyt jo pitkälle harrastuksessaan, tähtäimenään jopa ammatti. Toisille harrastuksen kautta tulee aikuiskontakteja ja sosiaalisuuden harjoittelua.

Toinen pääryhmä myönnetyissä avustuksissa oli opiskelukustannukset (19 %). Ne koostuivat kurssi- ja kirjamaksuista sekä tietokoneen hankintakuluista. Nykyisin suuri osa opiskelusta tapahtuu verkossa ja aina ei ole mahdollista käyttää koulun tai kirjaston yleisiä koneita.

Näiden kahden ryhmän lisäksi avustuksia myönnettiin muun muassa vaate- ja tavarahankintoihin, matka- ja virkistyskustannuksiin, silmälaseihin ja vuokriin. Avustusta ei myönnetty sellaisissa tapauksissa, joissa katsottiin hakijan oman varallisuuden olevan riittävä tai jos hakija oli oikeutettu yhteiskunnan tukeen.