Mihin saadut avustukset käytetään?

  1. Diakoniarahaston kautta on myönnetty säätiön toimintavuosina 2008-2019 avustuksia yhteensä 5 328 756 euroa. Avustussumma perhettä kohden on ollut keskimäärin 1000 euroa ja avustukset ovat tavoittaneet noin 12 000 lasta ja nuorta Suomessa.
  2. Tukikummit-avustuksia saavat kaikenlaiset perheet. Vuonna 2019 avustuksista 34 % annettiin kahden huoltajan talouksiin, 62 % yksinhuoltajaperheille ja n. 4 % avustuksen saajista asuu yksin tai sisaruksen kanssa.
  3. Harrastusten tukeminen. Suurin osa avustuksista on myönnetty harrastuskustannuksiin. Harrastukset kiinnittävät nuoren ryhmään, jossa oppii sosiaalisia taitoja ja sääntöjen noudattamista. Harrastukset ovat hyvä keino ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Avustuksia on myönnetty yksilöllisten tarpeiden mukaan erilaisiin urheiluharrastuksiin. Lisäksi avustuksilla on tuettu harrastusvälineiden hankinnassa. Liikuntaharrastusten ohella tukea on annettu lasten ja nuorten musiikki-, teatteri- ja kuvataideharrastuksiin.
  4. Vaatteet ja jalkineet. Homealtistuneessa perheessä käytetyt tavarat ja vaatteet on aina hävitettävä ja uutta hankittava tilalle. Vaikka perhe saisi toimeentulotukea, se ei aina riitä kaikkiin hankintoihin. Vaatehankinnoissa tuetaan toisinaan myös suurperheitä, joissa vaatteet ja jalkineet eivät aina pysy käyttökelpoisina vanhimmalta nuorimmalle lapselle. Joissain avustustapauksissa lapsella tai nuorella on ollut tarve erityisjalkineille, jotka ovat myös kalliimmat, mutta terveyden takia välttämättömät.
  5. Opintojen tukeminen. Opiskelusta aiheutuu erilaisia hankintoja, vaikka opiskelu olisikin ilmaista. Kaikki kunnat eivät kustanna ammattiopintojen tarvikkeita tai lukiokirjoja nuorille. Tukikummit-avustuksella on hankittu tarvikkeita esimerkiksi kampaaja- ja kokkiopiskelijoille tai avustettu ajokortin hankinnassa autoalalle aikovaa nuorta. Avustuksilla on myös hankittu oppikirjoja ja kustannettu ylioppilaskirjoitusten maksuja. Tietokonehankinnoilla on tuettu nuoria opiskelijoita opintojen eri vaiheissa. Myös erilaiset sairausdiagnoosit voivat puoltaa tietokonehankintaa kuntoutumisen tueksi.
  6. Matkakulut ja polkupyörät. Kun välimatkat ovat pitkiä eikä ole varaa matkustaa etävanhemman tai isovanhempien luo, voi avustusta saada matkakuluihin. Polkupyörä edistää lapsen ja nuoren liikkumista harrastuksiin itsenäisesti ja helpottaa kaveriporukassa pysymistä. Avustusta on annettu myös muiden liikuntavälineiden hankintaan, jotta lapsi ja nuori voi osallistua koululiikuntaan ja harrastuksiin tasavertaisena muiden kanssa.
  7. Perheen yhteisiä kokemuksia. Käynti huvipuistossa on iso elämys monelle. Järjestöt saattavat tukea lomaa, mutta silti omavastuu voi olla liian suuri itse maksettavaksi ja tulee esteeksi loman järjestymiselle. Tukikummit voi tällöin osallistua omavastuuosuuden maksamiseen. Tapahtumien iloista muistoa ja kokemusta voi jakaa kavereiden kanssa. Silloin saa tuntea olevansa kuin muutkin lapset ja nuoret.
  8. Erityisiä ja yksilöllisiä tukikohteita. Toisinaan lapsella tai nuorella on elämässään hankalia kokemuksia tai sairauksia, joita voidaan helpottaa yksilöllisillä hankinnoilla. Rummut voi olla ADHD-lapselle erinomainen apu oikean ja vasemman käden koordinaation harjoittelemiseen ja taidoissa kehittymiseen. Ratsastusterapia voi antaa autistiselle tai keskittymishäiriöiselle lapselle uskomattomia onnistumisen kokemuksia. Ratsastusharrastus on voinut vahvistaa lapsen tai nuoren itsetuntoa tilanteissa, joissa häntä on koulussa tai kaveriporukassa kiusattu.
  9. Lääkkeet ja silmälasit. Sosiaalitoimi kustantaa uudet silmälasit tietyin väliajoin eikä yleensä jousta edes silmälasien hajottua vahingon seurauksena. Jos perheen tulotaso on juuri ja juuri toimeentulotukinormin yläpuolella, ei tukea lääkkeisiin aina saa. Tukikummit-avustuksia on annettu erityisellä harkinnalla sellaisiin hoidollisiin tarpeisiin, joihin yhteiskunnan apu ei ulotu.
  10. Itsenäistyminen. Nuoren itsenäistymiseen on annettu avustusta tilanteissa, joissa hänen oma perheensä ei pysty tukemaan taloudellisesti. Avustusta on annettu esimerkiksi ensimmäisiin kodinhankintoihin, ajokorttiin tai tietokoneeseen.