65 000 ungdomar riskeras i Finland att ständigt bli marginaliserade på grund av familjens ekonomiska ställning. Siffran är varje år samma förutom att personer förändras. Tukikummit-stiftelsen samlar in donationer åt dessa ungdomar som hör till denna riskgrupp: Att isolera sig från sin egen kamratkrets eller ge upp sin hobby. Trots att det inte kostar någonting utbilda sig i Finland har inte alla råd att finansiera de kostnader som uppstår vid det andra stadiet. Med de donationer som Tukikummit har samlat in hjälper man ungdomar till exempel genom att skaffa gymnasieböcker åt dem.

Tukikummit-stiftelsen påbörjades år 2007 av Sauli Niinistös och Hjallis Harkimos gemensamma bekymmer över de ungdomar som löper risk att marginaliseras utanför vårt samhälle. De andra personer som har varit med att grunda stiftelsen är Sari Baldauf, Eero Huovinen och Björn Wahlroos. Huvuddelen av stödet går till att möjliggöra ungdomarnas hobbyer så att varje ungdom skulle ha betydelse i sitt liv och ingen hamnar utanför sin kamratkrets. Donationer delas ut också bland annat till skolnödvändigheter och anskaffning av kläder.

 

OFÖRKORTADE DONATIONER ÅT BARN OCH UNGA

Alla donationer går 100 % åt barn och unga med hjälp av Kyrkans diakonifond. Den religiösa övertygelsen spelar ingen roll i utdelningen av donationerna. I och med att delta i Tukikummit-stiftelsens pengainsamling donerar du betydelse och mening till ungdomens vardag. Det att ungdomen har fått en chans att kunna förverkliga sina personliga intressen och haft en möjlighet till att skapa ett brett social nätverk har en stor betydelse i ens liv. En liten akt har en stor påverkan.