#KaikilleKone 3.5.2017 alkaen

2 toukokuun, 2017 7:03 pm / Kirjoittaja

Kaikille kone -keräyksen tavoitteena on vähentää nuorten eriarvoistumista


Kaikille kone -kampanjalla hankitaan tietokoneita niitä tarvitseville lapsille ja nuorille. Konekeräys kutsuu yritykset lahjoittamaan käytöstä poistettavat tietokoneensa nuorten käyttöön. Tavoitteena on luoda tasa-arvoiset oppimis- mahdollisuudet kaikille koululaisille ja opiskelijoille.

Digitaaliset laitteet ja taidot ovat alalla kuin alalla yhä tärkeämmässä roolissa. Kuitenkin edelleen aivan liian moni lapsi ja nuori on vaarassa jäädä eriarvoiseen asemaan Suomessa, sillä arviolta yli 130 000 nuorella (15 – 29 -vuotiaalla) ei ole omaa tietokonetta tukena opinnoissaan.

Nyky-yhteiskunnassa oppiminen, osallistuminen ja omien asioiden hoitaminen ovat digitalisoituneet. Lasten ja nuorten pitäisi päästä jo alakoulussa tutustumaan monipuolisesti digitaaliseen maailmaan sekä kehittämään taitojaan koko perusopetuksen ajan mahdollisimman laaja-alaisesti. Tämä on kansalaistaito ja demokratian toteutumisen edellytys tulevaisuudessa.


Nuorten digitaalisessa osaamisessa on valtavia eroja

Asiantuntija Meri-Tuulia Kaarakaisen mukaan paine oppilaiden omien laitteiden käyttöön lisääntyy perusopetuksessa. Olisi tärkeää, että koulu pystyisi järjestämään oppilaalle laitteen opetuksen ajaksi, mikäli oppilaalla ei ole omasta takaa soveltuvaa konetta. Lähes kaikilla oppilailla on älypuhelimet, mutta ne eivät yksinään kuitenkaan ole monipuolisten digitaalisten taitojen hankkimiseen soveltuvia.

– Mikäli oppilailla ei ole riittävästi laitteita käytettävissä, he eivät ole samalla viivalla muiden oppilaiden kanssa, viimeistään kirjoituksissa tai jatko-opintoihin pyrkiessä tämä konkretisoituu. Oma konekaan ei kuitenkaan takaa vielä sitä, että sitä opitaan monipuolisesti käyttämään. Nuorten käyttökokemus voi olla todella kapeaa, jos se jää ainoastaan vapaa-ajankäytön varaan, Kaarakainen toteaa.

– Tutkimuksessamme on saatu viitteitä pienestä, mutta merkittävästä joukosta kaupunkilaisnuoria, pääasiassa poikia, jotka eivät käytä juurikaan digilaitteita toisin kuin muut samanikäiset nuoret. He eivät ole päässeet digitalisaatio- kehitykseen mukaan. Nämä näyttävät olevan usein nuoria, joilla on kielellisiä, mutta myös muita oppimisvaikeuksia.

Digitalisaatio edellyttää laaja-alaista monilukutaitoa, mitä ei kuitenkaan kaikissa kouluissa osata vielä riittävästi opettaa.
– Kouluissa opetus on edelleen varsin printtimedialähtöistä, mutta digitalisoitunut maailma on aivan erilainen. Emme saisi hukata näitä nuoria ja meidän pitäisi löytää myös ne nuoret, joiden laitteiden käyttö on hyvin yksipuolista, Kaarakainen korostaa.

Me-säätiö, Tukikummit-säätiö, 3 Step IT ja Kotimaanapu käynnistävät toukokuussa 2017 Kaikille kone -keräyksen, joka haastaa yrityksiä lahjoittamaan kannettavia tietokoneita ja tabletteja kiertoon nuorten koulutyön ja opintojen hyväksi. Kaikille kone -kampanjan suojelijana toimii Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, Tukikummit-säätiön hallituksen puheenjohtaja ja kampanjaan kannustajina Sari Baldauf ja Ilkka Paananen Tukikummit-säätiön hallituksesta.


Ettei Suomeen muodostuisi digitalisaatiosta syrjäytyneiden nuorten joukkoa

– Tällä viikolla pidettävät pääsy- ja valintakokeet ovat hyvä ajankohta tuoda esille digitaalisten välineiden ja taitojen merkitys opinnoissa. Välineillä on merkitystä jo koululaisille sekä lukiossa että ammatillisissa opinnoissa, eikä kaikilla ole mahdollisuutta hankkia niitä, kertoo Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord.

– Asianmukaiset tietokoneet eivät vielä ratkaise kaikkea mutta mahdollistavat paljon, Nord toteaa.

Keräyksessä kutsutaan yritykset ja organisaatiot lahjoittamaan kannettavia tietokoneita ja tabletteja kiertoon avuksi nuorten koulutyöhön. Työpaikoilla jää vuosittain pois käytöstä lukuisia it-laitteita, jotka sopivat erinomaisesti koululaisille ja opiskelijoille.

Lahjoitetut laitteet käsitellään turvallisesti, ja luovutetaan uuteen käyttöön koneen tarpeessa oleville koululaisille tai opiskelijoille. 3 Step IT hoitaa lahjoitettavien laitteiden tietoturvakäsittelyn ja esiasennuksen. Kotimaanapu huolehtii koneiden perillemenosta niitä tarvitseville nuorille.

– Kampanja on erinomainen esimerkki kiertotalouden hyödyistä. On hienoa huomata, että suomalaiset organisaatiot ovat löytämässä kiertotalouden hyödyntämisen myös it-laitteiden hankinnoissa. Yritysten käytetyillä laitteilla voi olla kiertotalouden periaatteiden mukainen ”uusi elämä”. Käytettyjä laitteita voidaan antaa eteenpäin esimerkiksi kouluihin tai oppilaitoksiin, tai kuten tässä tapauksessa lahjoittaa opiskelijoille itselleen, kertoo 3 Step IT Oy:n toimitusjohtaja Marko Tarkiainen.

Kaikille kone –kampanja käynnistyy 3.5.2017 ja sen osallistumisohjeet on luettavissa osoitteessa www.kaikillekone.fi


Lisätietoja:

Ulla Nord, toimitusjohtaja, Me-säätiö, puh. 050 578 1259/ kehittämispäällikkö Liisa Björklund p. 0405718866

Marko Tarkiainen, toimitusjohtaja, 3 Step IT Oy, puh. 045 8926901

Meri-Tuulia Kaarakainen, Turun yliopisto, (ICT-taitotesti), meri-tuulia.kaarakainen@utu.fi , 040 163 6689

Kampanjaan ovat ilmoittautuneet ennakkoon mukaan seuraavat yritykset:

 1. Supercell
 2. F-Secure
 3. Rovio
 4. Seriously
 5. Remedy
 6. Next Games
 7. Redlynx
 8. Restel Oy
 9. Lehtipiste Oy
 10. Kuluttajaosuustoiminnan säätiö
 11. Varma