Hallituksen kokous 8.10.2012

23 lokakuun, 2012 6:05 pm / Kirjoittaja

Tiivistelmä

Aika 8.10.2012 kello 10.30–12.17

1.    Ohjausryhmän asettaminen
Hallitus päätti asettaa ohjausryhmän, jonka tehtävänä on koordinoida, kehittää ja mahdollistaa Tukikummit-säätiön operatiivista toimintaa sekä valmistella ja hoitaa säätiön juoksevia asioita. Ohjausryhmässä ovat hallituksen jäsenet Sakari Huovinen, Marja Lehtiranta-Räty ja Sari Äkräs.

2.    Rahankeräyslupa-anomus
Säätiörahankeräysluvan umpeutuessa 31.3.2013 hallitus päätti anoa uutta rahankeräyslupaa kahdeksi vuodeksi (1.4.2013–31.3.2015) ja valtuutti säätiön ohjausryhmän hoitamaan rahankeräyslupahakemuksen laatimisen ja mahdolliset rahankeräyslupahakemuksen muutosanomukset, jotka liittyvät varainhankinnan kehittämiseen. Lisäksi hallitus valtuutti säätiön asiamiehen toimimaan rahankeräyslupahakemuksen toisena allekirjoittajana.

3.    Yhteistyöasioita
Keskusteltiin yhteistyöstä kansalaisjärjestöjen ja erilaisten tapahtumatuottajien kanssa. Hallitus valtuutti ohjausryhmän neuvottelemaan ja sopimaan yhteistyön tavoitteista, sisällöstä ja ehdoista.

4.    MTV3:n ja Tukikummien yhteistyöhanke ”Nuorten hyväksi”
Yhteistyösopimus on kesän aikana solmittu kolmeksi vuodeksi. Otsikolla ”Nuorten hyväksi” toteutetaan kampanja, jonka tarkoitus on aktivoida suomalaisia lahjoittamaan aikaa, rahaa ja tekoja nuorten hyväksi. Hallitus merkitsi yhteistyöhankkeen tiedoksi.

5.    Vuosi 2013 suunnittelu
Keskusteltiin varainhankinnasta ja painopistealueista vuodelle 2013.