Hallituksen kokous 6.2.2013 (vuosikokous)

25 helmikuun, 2013 12:14 pm / Kirjoittaja

Tiivistelmä

Aika: 6.2.2013 kello 12.30–13.30

1. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2013
Säätiön sääntöjen mukaan (5 §) hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus valitsi vuodelle 2013 puheenjohtajaksi Sauli Niinistön ja varapuheenjohtajaksi Sakari Huovisen.

2. Vuoden 2012 toimintakertomuksen olennaiset kohdat:

Toimielimet ja -henkilöt
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Sauli Niinistö, varapuheenjohtajana Sari Baldauf ja jäseninä Harry Harkimo, Eero Huovinen, Sakari Huovinen, Marja-Terttu Lehtiranta-Räty, Björn Wahlroos ja Sari Äkräs.

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä on toiminut johtaja Kalle Kuusimäki. Käytännön asioissa on avustanut ja avustustoiminnasta Kirkon diakoniarahastossa (KDR) vastannut avustusvalmistelija Jaana Valtonen huhtikuuhun 2012 asti, minkä jälkeen KDR:n edustajana toimi työalasihteeri Titi Gävert.

Säätiön kirjanpidosta on huolehtinut taloussihteeri Mirja Stenroos. Säätiön tilintarkastajana on toiminut HTM-tilintarkastaja Pertti Mäkelä ja varatilintarkastajana HTM-tilintarkastaja Kari Kulmala.

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa.

Hallitus asetti lokakuussa ohjausryhmän, jonka tehtävänä on koordinoida, kehittää ja mahdollistaa Tukikummit-säätiön operatiivista toimintaa sekä valmistella ja hoitaa säätiön juoksevia asioita. Ohjausryhmä on kehittänyt vuoden aikana viestintää, markkinointia ja varainhankintaa sekä järjestänyt erilaisia tukikummitilaisuuksia.

Ohjausryhmässä ovat hallituksen jäsenet Sakari Huovinen, Marja Lehtiranta-Räty ja Sari Äkräs. Ohjausryhmä voi kutsua jäsenikseen muita henkilöitä sekä pysyviksi että asiakohdittain vaihtuviksi jäseniksi. Pysyviä jäseniä ovat lisäksi olleet Raija Norppa-Rahkola ja Marjut Virtanen.

Toiminta

Säätiön ohjausryhmä pyrki parantamaan toiminnan läpinäkyvyyttä. Säätiön uudet internetsivut avattiin toukokuussa ja niiden suunnittelun ja toteutuksen on tehnyt pro bono -työnä Palmu Inc. Finland Oy.

Yksittäisten tapahtumien kautta kertyneet varat julkistettiin joko säätiön internet-sivuilla tai nopeaan tiedon välittämiseen tarkoitetulla facebook-sivulla. Näin kuka tahansa voi tarkistaa, onko ja mitä tilityksiä tehty, paljonko rahaa on kertynyt, ja samalla varmistua myös keräystapojen laillisuudesta ja keräysluvan voimassaolosta.

Myös säätiön lahjoittamien ja Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettyjen avustusten jakautumisesta alueittain ja kohteittain (harrastukset, opinnot ja muut) tai hakumenettelystä kerrottiin. Kirkon diakoniarahastosta myönnettiin vuonna 2012 Tukikummit-avustuksia 337 kappaletta, joiden avustussumma oli yhteensä 422 484 euroa.

Tukikummit-säätiö on jakanut vuosien 2008-2012 aikana 1 041 896 euroa noin 900 lapselle ja nuorelle.

Uutta yhteistyötä aikaansaatiin erilaisia varainkeruuratkaisuja ehdottaneiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi MTV3:n ja Tukikummien välillä käynnistettiin heinäkuussa kolmivuotinen merkittävä yhteistyöhanke ”Nuorten hyväksi”. Se on kampanja, jonka tarkoitus on aktivoida kaikkia suomalaisia lahjoittamaan aikaa, rahaa ja tekoja nuorten hyväksi. Näin säätiö toivoo voivansa ohjata ihmisiä mukaan myös muiden vapaaehtoisjärjestöjen toimintaan.

Nuorten hyväksi -kampanjaan saatiin pääyhteistyökumppaneiksi yrityksiä, jotka olivat valmiita ottamaan yhteiskuntavastuuohjelmaansa nuorten syrjäytymisen estämisen tai jotka muuten suhtautuivat myönteisesti säätiön tavoitteiden tukemiseen.

Muutkin yritykset voivat toteuttaa yhteiskuntavastuuohjelmaansa suosittelemalla omille asiakkailleen tai henkilökunnalleen Tukikummit-säätiön toiminnan tukemista, lahjoittaa osan tuotemyynnistään säätiölle ja kertoa nettisivuillaan olevansa mukana syrjäytymisen estämiseen tähtäävässä toiminnassa.

Projektiyhdistys ry:n nuorten projektiammattilaisten verkosto IPMA Young Crew Finland järjesti lokakuussa yhdessä tukikummien kanssa ns. ReiluDiili-kilpailun. Tarkoituksena oli kehittää yrityksille hyväntekeväisyyskonsepti, joka toimisi ao. yritysten yhteiskuntavastuutekona ja samalla tukisi säätiön tavoitetta varojen keräämiseksi hädänalaisille lapsille ja nuorille. Kilpailun ylipäällikkönä toiminut liikemies Hjallis Harkimo valitsi voittajaksi Suur-Seudun Osuuskaupalle kehitetyn kampanjan ”Oho, tulipa tehtyä hyvää!”. Tiimit kehittivät ratkaisut voittajan lisäksi kolmelle muulle yritykselle, jotka kukin sitoutuivat kampanjoiden kehittämiseen. Muut yritykset olivat Diacor, Kantasäästöpankki ja Vallila Interior.

Aktiiviset Tukikummien ystävät järjestivät aiempaa enemmän varainkeruutilaisuuksia ja -tempauksia eri paikkakunnilla.

Useissa uusissa hankkeissa Tukikummit säätiön ohjausryhmä päätti logon käyttöyhteyksistä. Logon käyttöluvasta sovitaan erillisellä sopimuksella, jossa yhteydessä arvioidaan myös mahdollista tuottoa. Tukikummien logon alla tapahtuvissa varainkeruutilaisuuksissa pääroolissa on nuorten syrjäytymisvaara, ei esimerkiksi kaupalliset pyrkimykset.

Säätiön varainkeruu on toteutunut poliisihallituksen myöntämällä rahankeräysluvalla numero 2020/2011/399 (koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta) ja ajalle 3.5.2011–31.3.2013.

Poliisihallitus hyväksyi toukokuussa säätiön rahankeräyslupaan muutosanomuksen (päätös 2020/2012/1976) lipaskeräysten toimeenpanoa varten. Ensimmäistä kertaa lipaskeräys toteutettiin tamperelaisten nuorten järjestämässä 24h juoksussa 25.–26.5.2012.

Rahankeräysluvan umpeutuessa 31.3.2013 säätiö päätti lokakuussa 2012 anoa uutta rahankeräyslupaa kahdeksi vuodeksi ajalle 1.4.2013–31.3.2015.

Talous

Säätiöllä on maksuliiketili Sampo Pankissa. Säätiön peruspääoma (25 000 euroa) on sijoitettu määräaikaistalletukseen.

Tukikummit-säätiöllä oli säännöllisiä kuukausilahjoittajia, minkä lisäksi säätiö sai lahjoituksia sekä yksityishenkilöiltä että yrityksiltä ja yhteisöiltä.

Tukikummit-säätiö varainhankinnan kokonaistuotto vuonna 2012 oli yhteensä 771.711,86 euroa. Kirkon diakoniarahastolle lahjoitettiin avustuksia varten vuoden aikana 700.000 euroa. Taseen loppusumma vuoden lopussa oli 312.164,73 euroa.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Vuodelle 2013 valittiin säätiön tilintarkastajaksi HTM-tilintarkastaja Pertti Mäkelä ja varatilintarkastajaksi HTM-tilintarkastaja Kari Kulmala.

Säätiön nimen kirjoittaminen

Hallitus päätti muuttaa Tukikummit-säätiön sääntöjä koskien säätiön nimen kirjoittamista seuraavasti: 9 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa tai kolme hallituksen jäsentä yhdessä.

Joukkueliikunnan tukeminen

Hallituksessa on keskusteltu hädänalaisten, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten edullisen joukkueliikunnan tukemisesta. Hallitus päätti

– esittää Kirkon diakoniarahastolle, että myös seurakuntien erityisnuorisotyöntekijöitä koulutettaisiin avustusanomuksen laatimiseen,
– kannustaa Palloliittoa ja muita joukkueliikuntajärjestöjä sekä etsivää nuorisotyötä tekeviä ohjaamaan vähävaraisia nuoria hakemaan Tukikummi-avustuksia diakoniatyöntekijöiden tai (myöhemmin) erityisnuorisotyöntekijöiden kautta,
– painottaa joukkueliikunnan tukemisessa edullisia joukkueliikunnan muotoja, vapaaehtoista tai amatöörimäistä toimintaa sekä sellaisia joukkueliikuntamuotoja, joita toteutetaan osana muuta harraste- tai kuntoutustoimintaa. Haut tapahtuvat kuitenkin diakoniatyöntekijöiden kautta
– kannustaa erityisesti joukkueliikunta tai muita ryhmässä tapahtuvaa harrastamista.

Muuta

MTV3:n ja Tukikummit-säätiön yhteinen puhelinkeräystapahtuma MTV3:lla pidetään 8.3. kello 20-22.