Hallituksen kokous 5.12.2013

16 tammikuun, 2014 5:43 pm / Kirjoittaja

Tiivistelmä

1. Katsaus säätiön taloudelliseen tilanteeseen

Lahjoituksia on tullut säätiölle tämän vuoden aikana yhteensä 777 595, 46 € (tilanne 20.11.2013). Suurimmat tuotot ovat tulleet MTV:n Nuorten hyväksi -kampanjasta ja siihen liittyviltä yritysyhteistyökumppaneilta (Elisa, Neste Oil, Serla ja VMP Group), yksityishenkilöiltä, gaala- ja lounastilaisuuksista sekä muista tapahtumista ja yrityslahjoituksista.

2. Kirkon diakoniarahaston (KDR) Tukikummit-avustustilanne
Myönnettyjen avustusten kappalemäärä on noussut jyrkästi vuonna 2013 ja kaksinkertaistunut edellisvuoteen verrattuna.

Myönnettyjen Tukikummit-avustusten määrä on kehittynyt säätiön ensimmäisestä avustusvuodesta 2007 alkaen seuraavasti:
2007 18 kpl
2008 84 kpl
2009 153 kpl
2010 182 kpl
2011 140 kpl
2012 337 kpl
2013 675 kpl

Vuonna 2013 säätiön hallitus on myöntänyt KDR:lle yhteensä 550 000 euroa (koko toiminta-aikana yht. 1 655 000 euroa). Säätiö arvioi tulojen heikkenevän vuonna 2014.

3. Lahjoituksen tekeminen Kirkon diakoniarahastolle

Tukikummit-säätiö ei itse hoida yksittäisten ihmisten avustamista, vaan on sopinut Kirkon diakoniarahaston (KDR) kanssa varsinaisen avustustoiminnan hoitamisesta. Asiasta on päätetty hallituksen hyväksymissä avustussäännöissä 8.2.2008. Jotta KDR voi jakaa Tukikummi-avustuksia, on säätiön päätettävä lahjoituksen tekemisestä KDR:lle.

Hallitus päätti myöntää Kirkon diakoniarahastolle 200 000 euroa Tukikummit-avustustoimintaa varten.

4. Tiedoksi

MTV3-Tukikummit-yhteistyö Nuorten hyväksi -kampanjalla on lipaskeräystapahtuma 2.12. Kampissa. Lipaskerääjinä toimivat kumppaniyritysten henkilöstö ja kampanjan julkkislähettiläät.

Joukkueliikunnan tukeminen avustuksissa Säätiön hallitus kirjasi kokouksessaan 6.2.2013 kohdan joukkueliikunnan tukemiseen liittyen. Kirkon diakoniarahasto ja kirkon erityisnuorisotyön toimijat tulevat ottamaan tämän näkökulman huomioon mm. työntekijöiden koulutuksissa.