Hallituksen kokous 5.12.2012

12 joulukuun, 2012 3:17 pm / Kirjoittaja

Tiivistelmä

Aika: 5.12.2012 kello 13.30–14.30

1. Lahjoituksen tekeminen Kirkon diakoniarahastolle
Tukikummit-säätiö ei itse hoida yksittäisten ihmisten avustamista, vaan on sopinut Kirkon diakoniarahaston (KDR) kanssa varsinaisen avustustoiminnan hoitamisesta. Asiasta on päätetty hallituksen hyväksymissä avustussäännöissä 8.2.2008. Jotta diakoniarahasto voi jakaa Tukikummi-avustuksia, on säätiön päätettävä lahjoitusten tekemisestä. Vuoden 2012 aikana on myönnetty marraskuun loppuun mennessä 236 avustusta hädänalaisille lapsille ja nuorille ja yhteensä 285 166 euroa. Hallitus päätti tehdä Kirkon diakoniarahastolle 400 000 euron lahjoituksen avustustoimintaa varten.

2. Avustusprosessin nopeuttaminen ja yksinkertaistaminen
Keskusteltiin avun kohdentamisen nopeuttamisesta ja yksinkertaistamisesta Kirkon diakoniarahaston kautta. Päätettiin parantaa diakoniarahaston ehdotuksen mukaan avustushakemusten käsittelyn joustavuutta. Lahjoitusten alueellisessa kohdentamisessa päätettiin pitää edelleen yleisperiaatteena sitä, että lahjoitukset menevät kaikille avun tarpeessa oleville. Alueellisuusperiaatteesta voidaan poiketa, mikäli se on erityisesti perusteltua ja kohtuullisin voimavaroin toteutettavissa. Päätettiin pitää avustukset pääsääntöisesti edelleen kertaluonteisina, mutta erityisen painavasta syystä voidaan myöntää uudelleen samalle perheelle.

3. Pankkitilien käyttö- ja katseluoikeudet
Päätettiin antaa em. oikeudet valituille henkilöille.

4. Ohjausryhmä
Päätettiin ohjausryhmän pysyvistä ja vaihtuvista henkilöistä ja ohjausryhmän valtuuksien laajentamisesta.

5. Muut asiat tiedoksi
– MTV3-Tukikummit -yhteistyön käynnistyminen 27.11.2012
– Reilu Diili –hanke neljän yritysyhteistyökumppanin kanssa
– Joulukeräys
– Helsingissä Valkoisessa Salissa pidetty varainkeruukonsertti tuotti 1610 euroa.
– Hollolassa pidettiin kirkkokonsertti 28.11.2012 tuotti 580 euroa.
– Järvenpäässä pidetään tanssitaidetilaisuus 19.12.2012.
– Kirkon diakoniarahaston sihteeriksi on valittu diakoni-sosionomi YAMK Sari Nieminen, joka aloittaa työnsä 2.1.2013.