Hallituksen kokous 4/2017

27 helmikuun, 2018 6:21 pm / Kirjoittaja

Tiivistelmä

Tilannekatsaus Kirkon diakoniarahaston avustustoimintaan

Kirkon diakoniarahasto käsitteli 1.1–4.12.2017 välisenä aikana yhteensä 687 Tukikummit-avustushakemusta. Myönteisiä avustuspäätöksiä tehtiin 625 kpl ja kielteisiä 62 kpl. Tukikummit-säätiön talousarviossa 2017 arvioidaan vuoden avustusmenoiksi 650 000 €, joista 6.10.2017 mennessä oli lahjoitettu 550 000 €.


Lahjoituksen tekeminen Kirkon diakoniarahastolle

Tukikummit-säätiö ei itse hoida yksittäisten ihmisten avustamista, vaan on sopinut Kirkon diakoniarahaston (KDR) kanssa varsinaisen avustustoiminnan hoitamisesta. Asiasta on päätetty hallituksen hyväksymissä avustussäännöissä 8.2.2008. Jotta KDR voi jakaa Tukikummi-avustuksia, on säätiön päätettävä lahjoituksen tekemisestä KDR:lle.

Tukikummit-säätiön hallitus päätti vuosikokouksessaan, että se talousarvion mukaisesti myöntää KDR:lle 650 000 euroa avustustoimintaa varten vuoden 2017 aikana. Tähän mennessä säätiö on lahjoittanut KDR:lle yhteensä 550 000 euroa.

Asiamies on keskustellut KDR:n asiantuntijoiden kanssa avustustoiminnan tilanteesta, minkä perusteella Kirkon diakoniarahastolle myönnettiin 100 000 euroa Tukikummit-avustustoimintaa varten.


Muutokset hallituksen kokoonpanossa

Säätiön sääntöjen mukaan ”Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen jäsentä” (5§). Tämän hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2017 loppuun mennessä. Uusi hallitus aloittaa vuoden 2018 alusta alkaen ja pitää vuosikokouksensa alkuvuodesta.

Hallitus myönsi eron Tukikummit-säätiön hallituksesta 1.1.2018 lukien niille jäsenille, jotka ilmoituksensa mukaan eivät enää ole käytettävissä: Sari Baldauf, Sauli Niinistö, Ilkka Paananen, Raija Norppa-Rahkola ja Sari Äkräs.

Hallitus nimesi alkavalle kolmivuotiskaudelle (2018–2020) hallituksen jäseniksi Harry Harkimon, Johanna Arantola-Hattabin, Leena Hellforsin, Seppo Häkkisen, Liisa Pättiniemi-Fagerströmin ja Björn Wahlroosin. Vuosikokouksessa käsitellään vielä yhden uuden hallituksen jäsenen nimittäminen.