Hallituksen kokous 4/2015 7.12.2015

6 huhtikuun, 2016 9:01 pm / Kirjoittaja

Tilannekatsaus Kirkon diakoniarahaston avustustoimintaan

Tukikummit-avustushakemusten käsittely on jatkunut Kirkon diakoniarahastossa kiireisenä. Hakemusmäärien nopean kasvun vuoksi avustuskriteerejä on kuitenkin tiukennettava, jotta jaettavissa olevat avustusrahat riittäisivät mahdollisimman pitkälle.

Kirkon diakoniarahasto (KDR) on myöntänyt kuluvana vuonna Tukikummit-avustuksia yli 700 kappaletta. Avustuseuroja on käytetty marraskuun loppuun mennessä 705 000 € ja avustussumma on ollut keskimäärin 996 euroa (vuonna 2014 ka 956 €). KDR tulee myöntämään Tukikummit-avustuksia vielä joulukuun aikana.

Säätiö on lahjoittanut tähän mennessä toimintavuosinaan 2007–2015 Kirkon diakoniarahastolle lähes 3 miljoonaa avustuseuroa.

Säätiön myöntämät lahjoitukset kattavat Tukikummit-avustustoiminnan kustannukset loppuvuoden 2015 ajan. Vuoden 2015 avustuksia budjetoidessa varauduttiin n. 700 avustukseen. Kevään 2015 edetessä avustushakemusten määrä kasvoi kuitenkin nopeasti. Ennuste lukumäärän osalta täyttyi jo marraskuun loppuun mennessä.

Yhteistyö Mandatum Lifen kanssa on toiminut hyvin. Yhteensä vakuutusmahdollisuutta on tarjottu 1.9.2014 alkaen 2 506 lapselle 971 perheessä.

Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

Lahjoituksen tekeminen Kirkon diakoniarahastolle

Tukikummit-säätiö ei itse hoida yksittäisten ihmisten avustamista, vaan on sopinut Kirkon diakoniarahaston (KDR) kanssa varsinaisen avustustoiminnan hoitamisesta. Asiasta on päätetty hallituksen hyväksymissä avustussäännöissä 8.2.2008.

Jotta KDR voi jakaa Tukikummi-avustuksia, on säätiön päätettävä lahjoituksen tekemisestä KDR:lle. KDR:n asiantuntijat ovat arvioineet vuoden 2015 avustustoiminnan perusteella, että vuoden 2016 avustustarve on jopa 800 000 euroa. Avustustarpeen ennustaminen on osoittautunut kuitenkin vaikeaksi.

Päätettiin myöntää Kirkon diakoniarahastolle 200 000 euroa Tukikummit-avustustoimintaa varten tammikuussa 2016.

Suomen partiolaiset ry:n yhteistyövetoomus

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on pyytänyt säätiötä yhteistyöhön, jonka avulla mahdollistettaisiin erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallistuminen Roihu 2016 partioleirille.

Tavoitteena olisi mahdollistaa vähävaraisista olosuhteista tuleville partiolaisille ja ei vielä partiossa mukana oleville lapsia ja nuorille suurleirikokemus ja tuoda heitä sitä kautta paremmin partion kasvatustoiminnan pariin. Monet vähävaraisista perheistä ovat moniongelmaisista ja niihin kuuluvilla lapsilla ja nuorilla voi olla syrjäytymisvaara.

Päätettiin esittää Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:lle avustusten hakemista vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille Kirkon diakoniarahastolta Tukikummit-avustusväylän kautta. Hakija on yhteydessä asuinpaikkakuntansa diakoniatyöntekijään, joka tekee avustushakemuksen ja lähettää sen Kirkon diakoniarahastoon. Myönteisessä päätöksessä avustussumma maksetaan seurakunnan tilille ohjattavaksi käyttötarkoitukseen.