Hallituksen kokous 3/2016 13.9.2016

23 lokakuun, 2016 5:48 pm / Kirjoittaja

Tiivistelmä

Kirkon diakoniarahaston avustuskatsaus

Kirkon diakoniarahasto (KDR) on myöntänyt 1.1.–31.8.2016 Tukikummit-avustuksia 468 kappaletta. Avustushakemusten lukumäärä näyttää kasvavan aiemmista vuosista, mutta kasvu on ollut toistaiseksi maltillista. Arvion mukaan koko vuonna 2016 myönnetään avustuksia n. 700 000 euron edestä.


Lahjoituksen tekeminen Kirkon diakoniarahastolle

Vuosikokouksessa Tukikummit-säätiö on päättänyt, että se talousarvion mukaisesti myöntää KDR:lle yhteensä 700 000 euroa avustustoimintaa varten vuoden 2016 aikana. Säätiö on tilittänyt KDR:lle vuoden 2016 aikana tähän mennessä 550 000 euroa. Päätettiin myöntää Kirkon diakoniarahastolle 150 000 euroa Tukikummit-avustustoimintaa varten.


Muita asioita

Hallitus päätti Ohjausryhmän varainhankintaan liittyvästä asiasta tekemän ehdotuksen mukaisesti, että lähetetään kohdennettu keräyskirje.