Hallituksen kokous 3/2015 28.8.2015

28 lokakuun, 2015 3:14 pm / Kirjoittaja

Tiivistelmä

Kirkon diakoniarahaston avustuskatsaus

Tukikummit-avustushakemusten käsittely on jatkunut Kirkon diakoniarahastossa kiireisenä. Avustussummia ei ole haluttu laskea, jotta avustusten vaikuttavuus voitaisiin turvata. Hakemusmäärien nopean kasvun vuoksi avustuskriteerejä on kuitenkin tiukennettava, jotta jaettavissa olevat avustusrahat riittäisivät mahdollisimman pitkälle.

 

Vuonna 2014 avustushakemusten lukumäärän kasvu näytti katkeavan ja avustusten määrän asettuvan noin 650 kappaleeseen. Vuoden 2015 avustuksia budjetoidessa varauduttiin n. 700 avustukseen. Kevään 2015 edetessä avustushakemusten määrä kasvoi kuitenkin nopeasti, ja koko vuoden aikana saatetaan käsitellä jopa yli 900 hakemusta. Yhteistyö Mandatum Lifen kanssa on tarjonnut 12.8.2015 mennessä maksuttoman kaksivuotisen tapaturmavakuutuksen mahdollisuuden 1 902 lapselle 720 perheessä. Merkittiin avustuskatsaus tiedoksi.

 

  

 

Lahjoituksen tekeminen Kirkon diakoniarahastolle

Tukikummit-säätiö ei itse hoida yksittäisten ihmisten avustamista, vaan on sopinut Kirkon diakoniarahaston (KDR) kanssa varsinaisen avustustoiminnan hoitamisesta. Asiasta on päätetty hallituksen hyväksymissä avustussäännöissä 8.2.2008. Jotta KDR voi jakaa Tukikummit-avustuksia, on säätiön päätettävä lahjoituksen tekemisestä KDR:lle.

 

Tukikummit-säätiön hallitus päätti kokouksessaan 4.5.2015 myöntää KDR:lle avustustoimintaa varten 300 000 €. KDR:n Tukikummit-avustustoimintaa varten käytössä olevat varat riittävät syyskuuhun asti. KDR:n asiantuntijat arvioivat, että 300 000 € lahjoituksella avustustoimintaa pystytään toteuttamaan vuoden 2015 loppuun saakka. Päätettiin myöntää Kirkon diakoniarahastolle 250 000 euroa Tukikummit-avustustoimintaa varten.

 

 

Lainsäädäntömuutokset ja tilinpäätös

Hallitus päätti viime kokouksessa pyytää Tukikummit-säätiön tilintarkastajana toimivalta KHT Riitta Kallio-Saukkoselta esitelmän säätiön toimintaan vaikuttavista lainsäädäntömuutoksista. Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan pitämä esitelmä ja päätettiin kiinnittää huomiota erityisesti säätiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kehittämiseen.

 

Tiedotusasioita

– Tukikummien Superaamiainen järjestetään perjantaina 11.9.2015 Sanomatalossa. Yhteistyökumppaneina toimivat Fortum Oyj ja Sanoma Oyj. Teemana on Aktiivisuuden ja palautumisen optimointi ja kuinka luoda perusta monipuoliselle hyvinvoinnille. Puhujina ovat huippuasiantuntijat professori Steven Lockley ja urheilutieteilijä James Hewitt.

– Oulussa on lähes 10 vuoden ajan järjestetty eri toimijoiden organisoimana sauvakävelytapahtuma. 29.8.2015 tapahtumassa on esillä Tukikummit-säätiön toiminta. Illalla Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi kutsuu keskeisiä Pohjois-Suomen talousvaikuttajia tilaisuuteen, jossa esitellään Tukikummit-toimintaa. Sari Baldauf on mukana kävelytapahtumassa ja esittelemässä säätiön toimintaa iltatilaisuudessa.

– CapMan on suunnitellut järjestävänsä marras-joulukuussa nuorten syrjäytymistä ehkäisevän lounasseminaarin. CapMan toivoo Tukikummit-säätiön hallituksesta paikalle edustajia. CapManin hankintarengas CaPS haastoi jäsenyrityksensä ja toimittajansa vuonna 2014 joulukampanjaan keräten Tukikummeille yli 50 000 €.

 

– UFF:n toiminnanjohtaja Virve Kivi otti keväällä 2015 yhteyttä säätiön asiamieheen. UFF haluaa lahjoittaa keräyksissään saamia luistimia seurakuntiin Tukikummit-säätiön ja sen verkostojen kautta. Luistimia toimitetaan eteenpäin seurakuntien diakonia- ja perhetyön välityksellä. Pilottihanke käynnistyy syyskuussa 2015 ja mukana ovat Oulun seurakunnat, Pudasjärven seurakunta, Turun seurakunnat, Porin seurakunnat sekä Tampereen seurakunnat. Lahjoitusten tarkoituksena on säästää harrastusvälineisiin liittyviä kustannuksia.