Hallituksen kokous 3.9.2014

6 lokakuun, 2014 8:43 am / Kirjoittaja

Tiivistelmä
Tilannekatsaus Kirkon diakoniarahaston avustustoimintaan. Kirkon diakoniarahasto (KDR) on pitänyt kuluvana vuonna 2014 kolme kokousta, joissa on myönnetty Tukikummit-avustuksia.

Toimintavuosina 2007–2014 säätiö on lahjoittanut Kirkon diakoniarahastolle yli 2 miljoonaa avustuseuroa. Summa on merkittävä ja sillä on pystytty auttamaan lukuisia perheitä Suomessa. Esitettiin diakoniarahaston arvio syksyn 2014 avustustarpeesta ja merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

Lahjoituksen tekeminen Kirkon diakoniarahastolle. Tukikummit-säätiö ei itse hoida yksittäisten ihmisten avustamista, vaan on sopinut Kirkon diakoniarahaston (KDR) kanssa varsinaisen avustustoiminnan hoitamisesta. Asiasta on päätetty hallituksen hyväksymissä avustussäännöissä 8.2.2008. Jotta KDR voi jakaa Tukikummi-avustuksia, on säätiön päätettävä lahjoituksen tekemisestä KDR:lle. Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 12.5.2014, että KDR:lle myönnetään Tukikummit-avustustoimintaa varten 200 000 euroa syyskaudella 2014. Päätettiin myöntää Kirkon diakoniarahastolle 200 000 euroa Tukikummit-avustustoimintaa varten syyskuun 2014 loppuun mennessä.

Rahankeräyslupa-asiat. Hallitus päätti anoa uutta rahankeräyslupaa kahdeksi vuodeksi (ajalle 1.4.2015–31.3.2017)  ja lisäksi kahta muuta, lyhytaikaista lupaa, yhden tälle ja yhden vuodelle 2015.

Yhteistyö Mandatum Life -yhtiön kanssa: Tapaturmavakuutusturvan lahjoittaminen Tukikummit-avustuksen saaneiden perheiden lapsille. 12.5.2014 pitämässään kokouksessa säätiön hallitus hyväksyi omasta puolestaan Mandatum Lifen ehdotuksen lahjoittaa tapaturmavakuutus avustuksen saajaperheiden lapsille edellyttäen, että diakoniarahaston ehdot tulevat täytetyksi. Lisäksi hallitus valtuutti ohjausryhmän sopimaan Mandatum Lifen kanssa yhteistyötä, asian julkistamista ja viestintää koskevat yksityiskohdat.

Mandatum Lifen ja diakoniarahasto ovat sopineet vakuutusturvan käynnistämisestä, ja siten, että se ei sulje pois muiden kilpailevien yhtiöiden vastaavia tarjouksia. Mandatum Life tarjoaa säätiön avustamien perheiden alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille tapaturmavakuutusturvaa 1.9.2014 alkaen. Hakemuksen tekee huoltaja. Tapaturmavakuutus on voimassa 2 vuotta.

Myönnettävien vakuutusturvien määrä on säätiön ja Mandatum Lifen välisessä sopimuksessa rajattu vuositasolla noin yhteen prosenttiin henkilöriskivakuutusten uusmyynnin maksutulosta (noin 60 000 euroa vuonna 2013). Turvien lahjoittaminen keskeytetään, kun vuotuinen lahjoituksen enimmäismäärä tulee täyteen.

Lahjoitetusta tapaturmavakuutuksesta on sovittu, että sitä koskee automaattisesti markkinointikielto vakuutusaikana ja myös vakuutuksen päättymisen jälkeen. Vakuutuksen hakemiseen tarvittavat henkilötiedot annetaan vakuutusyhtiölle vakuutushakemuksella. Jokainen vakuutushakemus sisältää yksilöidyn koodin, jonka avulla vakuutusyhtiö lahjoittaa lapselle tapaturmavakuutuksen. Lahjoituksena saaduista tapaturmavakuutuksista ei luoda erillistä asiakastietorekisteriä. Tavoitteena on edistää Tukikummi-toimintaa sekä turvata lasten ja nuorten elämää tapaturmien varalta luomalla tuen saaneiden perheiden lapsille merkityksellinen turvaverkko.

Diakoniahenkilöstölle annetaan asiaan liittyvä infopaketti ja asiakkaalle esite. Mandatum Life haluaa edistää Tukikummit-säätiön asiaa viestinnän keinoin Mandatum Lifen painetuissa ja sähköisissä julkaisuissa.

Ohjausryhmän täydentäminen

Ohjausryhmä on kutsunut jäsenekseen kauppatieteen tohtori Johanna Arantola-Hattabin. Ohjausryhmään kuuluvat siten: Raija Norppa-Rahkola (puheenjohtaja), Johanna Arantola-Hattab, Sakari Huovinen, Marja Lehtiranta-Räty, Anna Seppänen, Marjut Virtanen ja Sari Äkräs.