Hallituksen kokous 28.5.2012

3 kesäkuun, 2012 6:44 am / Kirjoittaja

Tiivistelmä

Aika Maanantai 28.5.2012 kello 14–15.30

1.    Lahjoituksen tekeminen Kirkon diakoniarahastolle
Tukikummit-säätiö ei itse hoida yksittäisten ihmisten avustamista, vaan on sopinut Kirkon diakoniarahaston (KDR) kanssa varsinaisen avustustoiminnan hoitamisesta. Asiasta on päätetty hallituksen hyväksymissä avustussäännöissä 8.2.2008. Jotta diakoniarahasto voi jakaa Tukikummi-avustuksia, on säätiön päätettävä lahjoitusten tekemisestä. Kirkon diakoniarahastosta myönnettiin vuonna 2011 Tukikummit-avustuksia 140 kappaletta, joiden avustussumma oli yhteensä 173 182 €. Tammikuun kokouksessa säätiön hallitus päätti myöntää 100 000 euroa.

Päätös: Hallitus päätti, että vastuu avustustoiminnan tarkemmasta painottamisesta on diakoniarahastolla. Hallitus päätti myöntää Kirkon diakoniarahastolle 200 000 euron lahjoituksen avustustoimintaa varten.

2.    Säätiön toiminnan läpinäkyvyyden parantaminen
Säätiö haluaa parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä, koska yleinen mielenkiinto kohdistuu paitsi varojen käyttöön myös varojen kertymiseen.

Vuosittain toimintakertomuksessa on kerrottu, mihin rahat ovat menneet. Tarkoituksena on, että myös keräystapahtumien kautta saadut lahjoitukset julkistetaan joko facebook- tai nettisivulla. Näin kuka tahansa voi tarkistaa, mitä tilityksiä on tehty, paljonko rahaa on tapahtumista kertynyt. Samalla jokainen voi tarkistaa keräystapojen laillisuuden ja keräysluvan voimassaolon.

Tietoa pyritään lisäämään nettisivujen kautta myös siltä osin kun on kyse diakoniarahaston myöntämien avustusten jakautumisesta alueittain ja kohteittain (harrastukset, opinnot ja muut) tai hakumenettelystä.

Diakoniarahasto omalta puoleltaan vastaa viestinnästä ja hakukriteereistä tiedottamisesta seurakuntien diakoniatyöntekijöille.
Lisäksi hallituksen kokouksen päätöspöytäkirjoista julkistetaan tiivistetyt yhteenvedot, ei kuitenkaan yksityisyyden suojaan, kokouksen järjestäytymiseen (läsnäolo) tai varainhankinnan henkilölähteisiin (kk-lahjoittajat, yksityiset suuret lahjoitukset tai testamentit) liittyvistä seikoista. Säätiön tilinpäätös julkistetaan vahvistamisen jälkeen sellaisenaan samoin kuin keräystapahtumien tuotot.

Lisäksi todettiin, että jatkossa tilinpäätöksessä mm. tilintarkastajan raportissa kirjataan menot lahjoituksina, esimerkiksi suluissa selventävänä lisäyksenä.

3.    Muutos keräyslupaan
Tukikummit-säätiölle on myönnetty lupa rahankeräyksen toimeenpanemiseen (2020/2011/399). Säätiö haki 7.5.2012 muutosta rahankeräyslupaan koskien keräystapoja, siten, että pysyviin keräystapoihin lisättäisiin lipaskeräysmuoto 28:lle lippaalle.

Poliisihallitus antoi 10.5.2012 asiaa koskevan päätöksen 2020/2012/1976 ja päätti muuttaa keräyslupaa anotulla tavalla. Jokainen lipaskeräyksen lipas on juoksevasti numeroitu ja leimattu Helsingin poliisilaitoksen leimalla. Jokaisessa keräyslippaassa on luvan saajan nimi, keräyksen toimeenpanoaika ja -alue sekä luvan numero ja myöntämisajankohta.

Keräyslippaat saa avata ainoastaan hallituksen jäsenet tai säätiön asiamies jonkun toisen henkilön läsnäollessa.

4.    Säätiön varojen sijoittaminen
Säätiöön voi ajoittain kertyä varoja enemmän kuin avustuspäätöksiä on vuosittain keskimäärin on myönnetty. Kaikkia varoja ei ole tarkoituksenmukaista pitää käyttötilillä, vaan ne kannattaa sijoittaa, jotta apua voidaan myöntää silloinkin, kun varoja ei ole riittävästi kertynyt. Ohjausryhmän mielestä ne tulisi kuitenkin olla tarpeen mukaan suhteellisen nopeasti käytettävissä. Tarjouksia oli pyydetty useilta pankeilta. Osa varoista päätettiin sijoittaa 6 kuukauden määräaikaistalletukseksi.

5.    Yhteistyön periaatelinjauksia
Tukikummit ei aina saa tietää tapahtumista, joilla varoja kerätään. Säätiö ei voi myöskään tietää nimensä käyttämisestä, jos jokin taho haluaa säätiölle varoja kerätä ja sille lahjoittaa. Tukikummit päättää kuitenkin logon käyttöyhteyksistä ja edellyttää, että Tukikummien logon alla tapahtuvissa varainkeruutilaisuuksissa pääroolissa on syrjäytymisvaara.

Kaupallisessa sponsoroinnissa arvioidaan yhteistyökumppaneiden toimintaa etukäteen julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Näissä tapauksissa logon käyttöyhteys on sovittu tapauskohtaisesti yhteistyösopimuksella. Säätiön puolelta sopimuksen voi allekirjoittaa yksi hallituksen jäsen tai säätiön asiamies.

Katri-Helena on Tukikummien julkkiskummi ja osallistunut tapahtumiin. Uusia julkkiskummeja kutsutaan mukaan eri tapahtumiin liittyen.

6.    Tarkennus yhteistyökumppanien tukijarajoihin
Vuosikokouksessa päätettiin ottaa käyttöön kolme tukijanimitystä ja niille euromääräiset rajat: ”pääyhteistyökumppani” 30.000 euroa, ”tukija” 10.000 euroa ja ”ystävä” ei alarajaa. Yritykset voivat kerätä varoja Tukikummeille osana liiketoimintaansa allekirjoittamalla sopimuksen, jossa sovitaan lahjoituksesta Tukikummeille. Alarajaa lahjoitussummalle ei ole. Lahjoitusten lisäksi voi olla muitakin tapoja osallistua säätiön tavoitteiden tukemiseen. Siksi mukana olevat tahot voivat saada nimensä tukijoiden joukkoon nettisivuilla muillakin perusteilla.

7.    Tukikummien uudet nettisivut
Hyväksyttiin uusitut nettisivut ja sisältö. Yhteistyökumppanit, jotka harjoittavat Tukikummien hyväksi tuotteiden myyntiä, voivat saada nettisivuille linkkejä omille sivuilleen ja siten myös julkaisutilaa käyttöönsä.

8.    Tukikummisolut
Varojen vastaanottamisen tehostamiseksi paikalliset vapaaehtoiset voivat järjestää tapahtumia ilman muodollista organisoitumista, paikallissolujen kautta. Säätiön tunnuksia käyttävien solujen kanssa allekirjoitetaan yksinkertainen sertifiointilomake, jossa yksi tunnistettu henkilö allekirjoittaa varainkeruun periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaan (Ilmoitus Tukikummi-solusta).

9.    Muuta ajankohtaista
a)    Harrastestartti ry -yhteistyö
Harrastestartti-pilottiprojektissa on kevään 2012 aikana ollut yli 200 osallistujakertaa. Toimintamuoto on tavoittanut nuoria, joilla ei vielä ole yhtään harrastusta, tai jotka muuten ovat syrjäytymisvaarassa. Kehitettävää on kuitenkin vielä paljon yksityisen järjestön ja kunnallisen koulun yhteistyön sujuvuudessa sekä harrastamisen kynnyksen madaltamisessa yhteistyössä harrastustahojen kanssa.
b)    Uusia yhteistyöhankkeita
Yhteistyösopimus Teatteri Provinssin kanssa (lasten/perhe-esitykset), Salo
Yhteistyösopimus Elixia liikuntakeskusten kanssa 10.4.-30.6.2012, Helsinki
c)    Menneitä tapahtumia
Helmilounas 8.2.2012, Hjallis Harkimo, Pasi Kuoppamäki, Kulosaaren Casino
Tukikummi-Gaala 17.3.2012 Kulosaaren Casino
Kotikonsertti 18.5.2012, Sibelius Akatemian nuorisojousikvartetti, Helsinki
24h-juoksu 25.-26.5.2012 Tampere
d)    Tulevia tapahtumia
Päijät-Hämeen Tukikummisolun palaveri 5.6.2012 Lahti
Deloitte Global Impact Day 8.6.2012 osana Deloitten yhteiskuntavastuuohjelmaa
I Harri Holkeri Memorial Golf 20.6.2012 Hirsala
Tukikummien rapujuhlat 10.8.2012 Hangon Casino
Tukikummi-Gaala 21.9.2012 Tapiola Garden Hotelli
Tukikummi-Gaala 5.10.2012 Kulosaaren Casino
Muitakin tapahtumia on suunnitteilla.