Hallituksen kokous 26.1.2015 (vuosikokous)

1 maaliskuun, 2015 8:33 pm / Kirjoittaja

Tiivistelmä

Aika 26.1.2015 klo 13.00-13.45

 

  1. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2015

Säätiön sääntöjen mukaan (5 §) hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus valitsi vuodelle 2015 puheenjohtajaksi Sauli Niinistön ja varapuheenjohtajaksi Harry Harkimon.

 

  1. Vuoden 2014 toimintakertomuksen olennaiset kohdat

Toimielimet ja -henkilöt

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Sauli Niinistö, varapuheenjohtajana Sakari Huovinen sekä jäseninä Sari Baldauf, Harry Harkimo, Eero Huovinen, Marja-Terttu Lehtiranta-Räty, Björn Wahlroos ja Sari Äkräs.

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä on toiminut apulaisjohtaja Pekka Asikainen. Käytännön asioissa on avustanut ja avustustoiminnasta Kirkon diakoniarahastossa (KDR) vastannut diakoniarahaston sihteeri Sari Nieminen. Säätiön kirjanpidosta on huolehtinut taloussihteeri Mirja Stenroos. Säätiön tilintarkastajana on toiminut KHT Riitta Kallio-Sankkonen ja varatilintarkastajana HTM-tilintarkastaja Kari Kulmala.

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa.

Tukikummit-säätiössä toimii ohjausryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida, kehittää ja mahdollistaa säätiön operatiivista toimintaa sekä valmistella ja hoitaa säätiön juoksevia asioita. Ohjausryhmä on kehittänyt vuoden aikana viestintää, markkinointia ja varainhankintaa sekä järjestänyt erilaisia tukikummitilaisuuksia. Ohjausryhmässä ovat hallituksen jäsenet Sakari Huovinen, Marja Lehtiranta-Räty ja Sari Äkräs. Ohjausryhmä voi kutsua jäsenikseen muita henkilöitä sekä pysyviksi että asiakohdittain vaihtuviksi jäseniksi. Pysyviä jäseniä ovat lisäksi olleet Raija Norppa-Rahkola, Anna Seppänen ja Marjut Virtanen sekä syksystä 2014 alkaen Johanna Arantola-Hattab.

 

  1. Toiminta

Säätiön ohjausryhmä ylläpiti säätiön toiminnan läpinäkyvyyttä sekä nopeaa viestintää internetsivujen ja facebook-sivun kautta. Näkyvyyttä suuren yleisön keskuudessa lisättiin Apu-lehden kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen avulla ja muun muassa yksittäisillä haastatteluilla paikallislehdissä. Säätiön lahjoittamien ja Kirkon diakoniarahaston kautta toimintavuonna myönnettyjen avustusten jakautumisesta alueittain ja kohteittain (harrastukset, opinnot ja muut) sekä hakumenettelystä kerrottiin.

Toimintavuoden aikana säätiö lahjoitti Kirkon diakoniarahastolle yhteensä 550 000 euroa avustusten jakamista varten. Toimintavuonna Kirkon diakoniarahastosta myönnettiin Tukikummit-avustuksia yhteensä 578 kappaletta yhteensä 552 645 euron arvosta.

Yhteistyökumppanien kanssa toteutettiin erilaisia varainkeruutilaisuuksia. Yrityksille kerrottiin, että ne voivat toteuttaa yhteiskuntavastuuohjelmaansa suosittelemalla omille asiakkailleen tai henkilökunnalleen Tukikummit-säätiön toiminnan tukemista, lahjoittaa osan tuotemyynnistään säätiölle ja kertoa nettisivuillaan olevansa mukana syrjäytymisen estämiseen tähtäävässä toiminnassa.

MTV:n ja Tukikummien kolmivuotinen yhteishanke ”Nuorten hyväksi” jatkui VMP-Groupin ja Metsä Tissue Oyj:n kanssa. Kampanjan tarkoituksena on aktivoida kaikkia suomalaisia lahjoittamaan aikaa, rahaa ja tekoja nuorten hyväksi. Toimintavuonna tätä kampanjaa tuotiin esille ja suoritettiin lipaskeräystä mm. Jokerit-TPS -jääkiekko-ottelussa Hartwall-Areenalla, rusettiluistelutapahtumassa Rautatientorilla Helsingissä sekä pesäpallo-ottelussa Helsingissä ja Hyvinkäällä. Kesällä 2014 Tukikummit-säätiö oli esillä Porin SuomiAreena-tapahtumassa sekä Nuorten hyväksi -tapahtumassa lipaskeräyksineen Kampissa joulukuussa. Toimintavuoden aikana MTV:n uutisissa on näytetty ns. hyviä uutisia eli tarinoita nuorten elämään konkreettisesti ja myönteisesti vaikuttaneista teoista. Loppuvuodesta Tukikummit-säätiö oli esillä Nuorten hyväksi –spotin kautta sekä Hyvien Uutisten Joulukuu –kampanjassa.

Aktiiviset Tukikummi-ystävät järjestivät lukuisia varainkeruutilaisuuksia ja -tempauksia eri paikkakunnilla. Aktiivisina Tukikummit-soluina toimivat Päijät-Hämeen, Kulosaaren, Keski-Uusimaan ja Joensuun solut. Keskeisiä solujen toimintamuotoja olivat gaala- ja lounastapahtumat sekä konsertit.

Keväällä järjestettiin lounastilaisuus, johon hallituksen jäsenet kutsuivat omia kontaktejaan. Projektiyhdistyksen Young Crew -ryhmä järjesti toukokuussa toisen Reilu Diili – kilpailun, jossa nuoret suunnittelivat markkinointikampanjoita Digitalle, Glo-hotelleille, Teurastamolle ja Tukikummeille. Jokaisessa kampanjassa oli osana hyväntekeväisyysidea, jonka tuotto tuli säätiölle. Salon alueella Suur-Seudun Osuuskaupan myymälöissä alkoi kesäkuussa ”OHO! Tulipa tehtyä hyvää” -kampanja.

Säätiön hallitus hyväksyi kokouksessaan 12.5.2014 yhteistyösopimuksen Mandatum Lifen kanssa, jossa vakuutusyhtiö lahjoittaa tapaturmavakuutuksen Tukikummit-avustuksen saajaperheiden lapsille edellyttäen, että kirkon diakoniarahaston ehdot tulevat täytetyksi. Tämän yhteistyön pohjalta tarjoutui 1.9.2014 alkaen mahdollisuus kaksivuotiseen maksuttomaan tapaturmavakuutukseen yhteensä 769 lapselle 283 perheessä. Alustavien kokemusten perusteella noin 40 % perheistä käyttää maksuttoman vakuutuksen mahdollisuuden hyväkseen, ja osuuden voi olettaa kasvavan tulevaisuudessa.

Syksyllä ohjausryhmä toteutti laajan markkinointi- ja viestintäohjelman. Säätiö sai uuden logon, sloganin, esitteen, esitysmateriaalit ja roll-upit. Varainkeruutoimenpiteinä lähetettiin ennen joulua kirje noin 170 suuren yrityksen johdolle sekä keväällä 2014 lounastilaisuuteen osallistuneille. Netissä toteutettiin haastekampanja, jossa Björn Wahlroos ja Hjallis Harkimo haastavat videolla ihmisiä osallistumaan hyväntekeväisyyteen tukemalla Tukikummeja. Lisäksi hallituksen jäsenet kävivät henkilökohtaisesti tapaamassa suurten yritysten toimitusjohtajia ja kertomassa, millaisia yhteistyömahdollisuuksia Tukikummit tarjoaa. Onnenarpakeräys pyöri MTV:ssä Tukikummien hyväksi.

Suurimmat yrityslahjoittajat toimintavuonna olivat UPM-Kymmene Oyj, Capman-hankintarengas, Neste Oil Oyj, Nordea ja Elisa Oyj. Toimintavuoden aikana saatiin merkittäviä lahjoituksia myös yksityishenkilöiltä.

Säätiön varainkeruu on toteutunut vuoden 2014 aikana poliisihallituksen myöntämällä rahankeräysluvalla numero 2020/2013/328 (koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta) ajalle 24.4.2013–31.3.2015. Syksyllä säätiö päätti anoa Poliisihallitukselta uutta rahankeräyslupaa kahdeksi vuodeksi ajalle 1.4.2015–31.3.2017.

 

Talous

Tukikummit-säätiön tärkein varainhankinnan lähde ovat yrityslahjoittajat. Merkittäviä lahjoituksia on saatu myös yksityishenkilöiltä.

Säätiöllä on kolme tiliä: maksuliikennetili Danske Bankissa sekä sijoitus- ja määräaikaistilit Nordeassa. Nordean 6 kuukauden määräaikaistalletuksessa säätiöllä oli vuoden vaihteessa 201 989,43 euroa.

Tukikummit-säätiön varainhankinnan kokonaistuotto vuonna 2014 oli yhteensä 989 693,98 euroa. Taseen loppusumma toimintavuoden lopussa oli 1 283 525,66 euroa.

Avustusten myöntämisen kannalta ennakoitavuus on tärkeää. Tämän vuoksi hallitus päätti kokouksessaan 1.12.2014, että kirkon diakoniarahastolle lahjoitetaan kesäkuun 2015 loppuun mennessä 300 000 euroa. Lahjoitusajankohdista hallitus tekee eri päätökset.

 

  1. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Vuodelle 2015 valittiin säätiön tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Riitta Kallio-Saukkonen ja varatilintarkastajaksi HTM-tilintarkastaja Kari Kulmala.