Hallituksen kokous 2/2017

25 lokakuun, 2017 7:08 pm / Kirjoittaja

Hallituksen kokous 2/2017
23.5.2017

Tiivistelmä


Kirkon diakoniarahaston avustuskatsaus

Kirkon diakoniarahasto on käsitellyt 1.1.–10.5.2017 välisenä aikana yhteensä 294 Tukikummit-avustushakemusta. Myönteisiä avustuspäätöksiä on tehty 258 kpl ja kielteisiä 36 kpl (12,2 %). Avustushakemusten lukumäärä näyttää olevan likimäärin samalla tasolla kuin viime vuosina. Hakemuksia on käsitelty sitä mukaa, kun niitä on saapunut diakoniarahastoon. Keskimäärin hakemuskäsittely on kestänyt noin viikon.


Lahjoituksen tekeminen Kirkon diakoniarahastolle

Tukikummit-säätiö ei itse hoida yksittäisten ihmisten avustamista, vaan on sopinut Kirkon diakoniarahaston (KDR) kanssa varsinaisen avustustoiminnan hoitamisesta. Asiasta on päätetty hallituksen hyväksymissä avustussäännöissä 8.2.2008. Jotta KDR voi jakaa Tukikummit-avustuksia, on säätiön päätettävä lahjoituksen tekemisestä KDR:lle.

Tukikummit-säätiön hallitus päätti, että se talousarvion mukaisesti myöntää KDR:lle 650 000 euroa avustustoimintaa varten vuoden 2017 aikana. Nyt päätettiin myöntää Kirkon diakoniarahastolle 150 000 euroa Tukikummit-avustustoimintaa varten.


Tilintarkastus 2016

Vuonna 2016 säätiön tilintarkastuksen on tehnyt varatilintarkastaja HTM-tilintarkastaja Kari Kulmala. Kari Kulmala on todennut lausunnossaan seuraavaa:

”Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.”


Ilmoitusasiat

Toukokuun alussa käynnistyneessä Kaikille kone -kampanjassa yritykset voivat lahjoittaa käytöstä poistuvat tietokoneensa vähävaraisten perheiden nuorille.