Hallituksen kokous 2/2016 26.5.2016

23 lokakuun, 2016 5:43 pm / Kirjoittaja

Tiivistelmä

Kirkon diakoniarahaston avustuskatsaus

Kirkon diakoniarahasto (KDR) on myöntänyt 1.1.–16.5.2016 Tukikummit-avustuksia 307 kappaletta. Avustushakemusten lukumäärä näyttää kasvavan aiemmista vuosista, mutta kasvu on ollut toistaiseksi maltillista. Arvion mukaan koko vuonna 2016 myönnetään n. 850 kpl Tukikummit-avustuksia. Kirkon diakoniarahasto on käsitellyt avustushakemuksia sitä mukaa, kun niitä on saapunut. Keskimäärin hakemuskäsittely on kestänyt hieman yli viikon.


Lahjoituksen tekeminen Kirkon diakoniarahastolle

Vuosikokouksessa Tukikummit-säätiö on päättänyt, että se talousarvion mukaisesti myöntää KDR:lle yhteensä 700 000 euroa avustustoimintaa varten vuoden 2016 aikana. Nyt päätettiin myöntää Kirkon diakoniarahastolle 150 000 euroa Tukikummit-avustustoimintaa varten.


Tilintarkastus 2015

Vuonna 2015 säätiön tilintarkastajana on toiminut KHT Riitta Kallio-Saukkonen ja varatilintarkastajana HTM-tilintarkastaja Kari Kulmala. Kallio-Saukkonen ilmoitti säätiön asiamiehelle, ettei henkilökohtaisista syistä ollut kykenevä suorittamaan tilintarkastusta. Tämän vuoksi Kari Kulmala on suorittanut säätiön vuoden 2015 tilintarkastuksen ja todennut lausunnossaan seuraavaa:

”Lausuntonani esitän, että tilinpäätös, joka osoittaa 85 991,61 euroa alijäämää, ja toimintakertomus antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomat.”


Ilmoitusasiat

Säätiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2016 valittu Kaarina Daavittila on lähettänyt suostumuksensa Tukikummit-säätiön tilintarkastajaksi.