Hallituksen kokous 2/2015

1 kesäkuun, 2015 2:24 pm / Kirjoittaja

 Kirkon diakoniarahaston avustuskatsaus

Kirkon diakoniarahasto luopui vuoden 2015 alussa Tukikummit-avustushakemusten ennalta ilmoitetuista käsittelypäivistä, jotta avustuskäsittelyä saatiin nopeutettua ja sujuvoitettua. Käsittelyprosessin kriteereihin tai laatuun ei ole tehty muutoksia. Huhtikuun loppuun mennessä myönnetyt avustukset käsiteltiin niiden saapumispäivä mukaan lukien keskimäärin kahdeksassa työpäivässä.

 

Vuonna 2015 on huhtikuun loppuun mennessä myönnetty enemmän avustuksia kuin samaan aikaan aiempina toimintavuosina. Käytettävissä olevan tiedon perusteella näyttää siltä, että kuluvana vuonna avustushakemusten määrä pysyy korkealla tasolla tai mahdollisesti jopa nousee ennätyksellisen korkeaksi. Yhteistyö Mandatum Lifen kanssa on tarjonnut huhtikuun 2015 loppuun mennessä maksuttoman kaksivuotisen tapaturmavakuutuksen mahdollisuuden 1 417 lapselle 530 perheessä. Merkittiin avustuskatsaus tiedoksi.

 

Lahjoituksen tekeminen Kirkon diakoniarahastolle

Tukikummit-säätiö ei itse hoida yksittäisten ihmisten avustamista, vaan on sopinut Kirkon diakoniarahaston (KDR) kanssa varsinaisen avustustoiminnan hoitamisesta. Asiasta on päätetty hallituksen hyväksymissä avustussäännöissä 8.2.2008. Jotta KDR voi jakaa Tukikummi-avustuksia, on säätiön päätettävä lahjoituksen tekemisestä KDR:lle.

 

Tukikummit-säätiön hallitus päätti kokouksessaan 1.12.2014, että se myöntää KDR:lle avustustoimintaa varten tammikuun 2015 loppuun mennessä 200 000 €. Tällä hetkellä KDR:n käytössä ei ole säätiön lahjoittamia varoja Tukikummit-avustusten myöntämiseen. KDR:n asiantuntijat ovat arvioineet, että 300 000 € lahjoituksella avustustoimintaa pystytään toteuttamaan syyskuulle 2015 saakka. Päätettiin myöntää Kirkon diakoniarahastolle 300 000 euroa Tukikummit-avustustoimintaa varten.

 

Tilintarkastus 2014

Vuonna 2014 säätiön tilintarkastajana on toiminut KHT Riitta Kallio-Saukkonen. Hän on suorittanut tilintarkastuksen ja todennut lausunnossaan seuraavaa:

”Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomat. Toimintakertomus antaa oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta.”

 

Tiedotusasioita

– Helmikuussa järjestettiin kahvitilaisuus, jossa oli läsnä noin 50 aktiivista Tukikummit-toimijaa.

– Markkinoinnissa on käynnistymässä sosiaalisessa mediassa levitettävä Mikrogaala-konsepti, jonka tarkoitus on yhdistää ystävien kokoontuminen ja rahan kerääminen Tukikummeille. Konsepti perustuu vuoden 2014 Reilu Diili -kilpailussa menestyneeseen Mikrogaala -konseptiin. Kampanja avautuu www.tukikummit.fi -sivuilla toukokuun alussa.

– Onnen arpa -arpajaiset päättyivät 31.3.2015. Arvio tuotosta ilmoitetaan myöhemmin hallitukselle.

– Jyväskylän Kiri järjestää 12.5.2015 hyväntekeväisyysottelun, jonka tuotto lahjoitetaan Tukikummit-säätiölle. Tuotto julkistetaan 17.5.2015 järjestettävän ottelun yhteydessä.

– Yritysjohtajille järjestetään 11.9.2015 aamiaistapaaminen. Lääkäri Aki Hintsa pitää tilaisuudessa esitelmän.

– 9.10.2015 Tapiolan solu järjestää hyväntekeväisyysgaalan Hanasaaressa

– 31.10.2015 Keski-Uudenmaan solu järjestää Järvenpää-talossa hyväntekeväisyysgaalan.

– 5.12.2015 Kulosaaren solu järjestää itsenäisyyspäivägaalan.

 

– Oulussa on lähes 10 vuoden ajan järjestetty eri toimijoiden organisoimana sauvakävelytapahtuma. 29.8.2015 tapahtumassa on esillä Tukikummit-säätiön toiminta. Illalla Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi kutsuu keskeisiä Pohjois-Suomen talousvaikuttajia tilaisuuteen, jossa esitellään Tukikummit-toimintaa. Päätettiin, että Sari Baldauf osallistuu tapahtumaan Tukikummit-säätiön edustajana.