Hallituksen kokous 2/2018

19 kesäkuun, 2018 6:52 pm / Kirjoittaja

Tukikummit-säätiön hallituksen kokous 2/2018, 19.4.2018

Tiivistelmä

Lahjoituksen tekeminen Kirkon diakoniarahastolle

Tukikummit-säätiö ei itse hoida yksittäisten ihmisten avustamista, vaan on sopinut Kirkon diakoniarahaston (KDR) kanssa varsinaisen avustustoiminnan hoitamisesta. Asiasta on päätetty hallituksen hyväksymissä avustussäännöissä 8.2.2008. Jotta KDR voi jakaa Tukikummit-avustuksia, on säätiön päätettävä lahjoituksen tekemisestä KDR:lle.

Toimintasuunnitelman mukaan vuonna 2018 myönnettävä summa on 650 000 euroa, josta 200 000 euroa on tilitetty jo helmikuussa KDR:lle, joka on jakanut avustustoimintaan 19.4 mennessä 150 000 €. Hallitus päätti myöntää Kirkon diakoniarahastolle 200 000 euroa Tukikummit-avustustoimintaa varten siten, että summa maksetaan KDR:n tilille huhtikuussa 2018.

Tilintarkastus 2017

Vuoden 2017 säätiön tilintarkastuksen on tehnyt varsinainen tilintarkastaja, KHT Risto Ekholm. Ekholm on todennut lausunnossaan seuraavaa:

”Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.”

Ilmoitusasiat

Hallitus kävi kokouksessaan läpi 2018 vuosikellon, joka sisältää työryhmän esittämät tavoitteet ja toimenpiteet toimintavuodelle. Hallitus keskusteli asiasta sekä jakoi vastuut mahdollisten lahjoittajien varmistamiseksi ja vuoden keräystavoitteen saavuttamiseksi.