Hallituksen kokous 14.2.2014 (vuosikokous)

21 helmikuun, 2014 1:15 pm / Kirjoittaja

Tiivistelmä

Aika 14.2.2014 kello 13.00-14.20

1. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2014

Säätiön sääntöjen mukaan (5 §) hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus valitsi vuodelle 2014 puheenjohtajaksi Sauli Niinistön ja varapuheenjohtajaksi Sakari Huovisen.

2. Vuoden 2013 toimintakertomuksen olennaiset kohdat:

Toimielimet ja -henkilöt

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Sauli Niinistö, varapuheenjohtajana Sakari Huovinen ja jäseninä Sari Baldauf, Harry Harkimo, Eero Huovinen, Marja-Terttu Lehtiranta-Räty, Björn Wahlroos ja Sari Äkräs.

Säätiö päätti 7.11.2013 pitämässään kokouksessa valita nykyiset Tukikummit-säätiön hallituksen jäsenet jatkamaan myös seuraavan kolmivuotiskauden 1.1.2014–31.12.2016 ajan.

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä on toiminut johtaja Kalle Kuusimäki 1.1.–3.9.2013 sekä apulaisjohtaja Pekka Asikainen 3.9.–31.12.2013. Käytännön asioissa on avustanut ja avustustoiminnasta Kirkon diakoniarahastossa (KDR) vastannut diakoniarahaston sihteeri Sari Nieminen. Kirjanpidosta on vuoden 2013 aikana huolehtinut taloussihteeri Mirja Stenroos ja tilintarkastajana on toiminut HTM-tilintarkastaja Pertti Mäkelä ja varatilintarkastajana HTM-tilintarkastaja Kari Kulmala.

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa.

Tukikummit-säätiössä toimii ohjausryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida, kehittää ja mahdollistaa säätiön operatiivista toimintaa sekä valmistella ja hoitaa säätiön juoksevia asioita. Ohjausryhmä on kehittänyt vuoden aikana viestintää, markkinointia ja varainhankintaa sekä tukenut muiden järjestämiä tilaisuuksia. Ohjausryhmässä ovat hallituksen jäsenet Sakari Huovinen, Marja Lehtiranta-Räty ja Sari Äkräs sekä muina pysyvinä jäseninä Raija Norppa-Rahkola, Anna Seppänen ja Marjut Virtanen.

Toiminta

Säätiön ohjausryhmä ylläpiti toiminnan läpinäkyvyyttä säätiön internetsivujen kautta. Yksittäisten tapahtumien kautta kertyneet varat julkistettiin joko säätiön internet-sivuilla tai facebook-sivulla. Säätiön lahjoittamien ja Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettyjen avustusten jakautumisesta alueittain ja kohteittain (harrastukset, opinnot ja muut) tai hakumenettelystä kerrottiin.

Toimintavuonna Kirkon diakoniarahastosta oli myönnetty Tukikummit-avustuksia yhteensä 633 kappaletta, joiden avustussumma oli yhteensä 759 656 euroa.

Uutta yhteistyötä aikaansaatiin erilaisia varainkeruuratkaisuja ehdottaneiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

MTV3:n ja Tukikummien välillä jatkui vuonna 2012 käynnistynyt kolmivuotinen yhteistyöhanke ”Nuorten hyväksi”. Kampanjan tarkoituksena on aktivoida kaikkia suomalaisia lahjoittamaan aikaa, rahaa ja tekoja nuorten hyväksi. 8.3.2013 MTV3-kanavalla suorana lähetetyn Nuorten hyväksi – konsertti- ja varainkeruu-illan aikana kerättiin Tukikummeille puhelinkeräyksellä ja yrityslahjoituksina noin 130 000 euroa. Konsertissa esiintyi tunnettuja muusikkoja sekä nuoria harrastajalahjakkuuksia, jotka esittivät mm. scoottausta ja tanssia. Toimintavuoden aikana (joulukuun ajan päivittäin) MTV3:n uutisissa on näytetty ns. hyviä uutisia eli uutisjuttuja nuorten elämään konkreettisesti ja myönteisesti vaikuttaneista teoista.

Pääyhteistyökumppaneiksi saatiin yrityksiä (Elisa, Serla, VMP ja Neste Oil), jotka olivat valmiita ottamaan yhteiskuntavastuuohjelmaansa nuorten syrjäytymisen estämisen tai jotka muuten suhtautuivat myönteisesti säätiön tavoitteiden tukemiseen. Kukin kumppaniyritys lahjoitti vuoden aikana 100 000 euroa. Yritykset voivat toteuttaa yhteiskuntavastuuohjelmaansa suosittelemalla omille asiakkailleen tai henkilökunnalleen Tukikummit-säätiön toiminnan tukemista, lahjoittaa osan tuotemyyntinsä tuotoista säätiölle ja kertoa nettisivuillaan olevansa mukana syrjäytymisen estämiseen tähtäävässä toiminnassa.

MTV:n Pori Suomi Areenan yhteydessä järjestettiin Pelataan ja leikitään –tapahtuma nuorille, jossa oli mukana kansanedustajia ja julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Tukikummi-aktiivit järjestivät joulukuussa kumppaniyritysten sekä Lions-klubilaisten kanssa lipaskeräyksen Kampin Narinkkatorilla, jossa jaettiin Nuorten hyväksi -mainostuotteita.

Aktiiviset Tukikummi-ystävät järjestivät lukuisia varainkeruutilaisuuksia ja -tempauksia eri paikkakunnilla. Aktiivisina Tukikummit-soluina toimivat Päijät-Hämeen, Tapiolan, Kulosaaren ja Keski-Uudenmaan solut, jotka eri tapahtumien kautta keräsivät rahaa säätiölle. Keskeisinä solujen toimintamuotoja olivat mm. gaala- ja lounastapahtumat sekä konsertit.

Solujen ulkopuolisia toimijoitakin oli runsaasti. Muun muassa Tampereella toista kertaa järjestetty 24h-juoksutapahtuma lahjoitti varansa (noin 12 000 euroa) Tukikummit-säätiölle. OHO! Tulipa tehtyä hyvää –hyväntekeväisyyden testikonseptia kokeiltiin Halikon Prisman avajaisten yhteydessä.

Säätiön hyväksi juosseen Eeva-ravurin hyväntekeväisyystuotto, 16 800 euron osuus Eeva-ravurin tuottamista voitoista, lahjoitettiin Tukikummeille 18.3. Lahdessa. Helsinkiläisen ravintola Murun hyväntekeväisyystempaus 8.-9.6, jolloin ravintola oli auki yhtä menoa 24 tuntia, tuotti säätiölle 15 000 euroa.

Säätiön varainkeruu on toteutunut vuoden 2013 aikana poliisihallituksen myöntämillä rahankeräysluvilla numero 2020/2011/399 (koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta) ajalle 3.5.2011–31.3.2013 sekä numero 2020/2013/328 (koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta) ajalle 24.4.2013–31.3.2015.

Talous

Tukikummit-säätiön tärkein varainhankinnan lähde ovat yrityslahjoittajat ja erityisesti vuoden 2013 aikana MTV:n yrityskumppanit. Tämän lisäksi säätiö sai lahjoituksia yksityishenkilöiltä ja säännöllisiltä kuukausilahjoittajilta.

Säätiöllä on kolme tiliä: maksuliiketili Danske Bankissa sekä sijoitus- ja määräaikaistilit Nordeassa. Nordean 6 kuukauden määräaikaistalletuksessa säätiöllä oli vuoden vaihteessa 201 800 euroa. Tukikummit-säätiö varainhankinnan kokonaistuotto vuonna 2013 oli yhteensä 1 081 666,95 euroa. Taseen loppusumma vuoden lopussa oli 843 831,68 euroa.

Säätiön toiminnan kulut olivat vuonna 2013 yhteensä 2060,00 euroa. Ne koostuivat poliisihallinnon keräyslupamaksuista (1 074 euroa), tilintarkastuspalkkiosta (409,20 euroa), puhelinoperaattorimaksuista, jotka liittyivät keräystapahtumiin (376,32 euroa) sekä pankkikuluista 200,58 euroa. Kulut katettiin pankkitilien korkotuotoilla (2 358,43 euroa). Näin jokainen lahjoitettu euro on voitu ohjata lyhentämättömänä siihen tarkoitukseen, johon se on lahjoitettu, hädänalaisille lapsille ja nuorille.

Avustusten myöntämisen kannalta ennakoitavuus on tärkeää. Tämän vuoksi hallitus päätti kokouksessaan 5.12.2013, että kirkon diakoniarahastolle lahjoitetaan kesäkuun 2014 loppuun mennessä 350 000 euroa. Lahjoitusajankohdista hallitus tekee eri päätökset.

Tukikummit-avustusten määrä jyrkässä kasvussa

Tukikummit-avustusten määrä kasvoi toimintavuoden aikana lähes kaksinkertaiseksi vuoteen 2012 verrattuna. Hakemuksia syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten hyväksi laativat vuonna 2013 diakoniatyöntekijöiden lisäksi myös kirkon erityisnuorisotyöntekijät. Yksinhuoltajaperheiden ohella hakemuksissa nousivat esille taloudellisessa niukkuudessa elävät suurperheet.

Kuntien väliset erot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suomalaiset ovat eriarvoisessa asemassa sairastuessaan ja joutuessaan toimeentulovaikeuksiin asuinkunnissaan. Mahdollisuus harkinnanvaraisen toimeentulotuen saamiseksi lasten ja nuorten harrastuksiin vaihtelee asuinkunnasta riippuen. Säästöt kuntien sosiaali- ja terveystoimien aloilla kasvattavat kirkon avustustoiminnan kysyntää.

3. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Vuodelle 2014 valittiin säätiön tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Riitta Kallio-Saukkonen ja varatilintarkastajaksi HTM-tilintarkastaja Kari Kulmala.