Hallituksen kokous 1/2017 (vuosikokous)

4 maaliskuun, 2017 8:01 pm / Kirjoittaja

Hallituksen kokous 1/2017
1.2.2017 (vuosikokous)

Tiivistelmä

1. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2017

Säätiön sääntöjen mukaan (5 §) hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus valitsi vuodelle 2017  puheenjohtajaksi Sauli Niinistön ja varapuheenjohtajaksi Harry Harkimon.

2. Vuoden 2016 toimintakertomuksen olennaiset kohdat

Toimielimet ja –henkilöt

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Sauli Niinistö, varapuheenjohtajana Harry Harkimo sekä jäseninä Johanna Arantola-Hattab, Sari Baldauf, Sakari Huovinen (14.9.2016 saakka), Seppo Häkkinen, Raija Norppa-Rahkola, Ilkka Paananen, Björn Wahlroos ja Sari Äkräs. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana kolme (3) kertaa.

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä on toiminut diakoniajohtaja Pekka Asikainen. Käytännön asioissa ovat avustaneet ja avustustoiminnasta Kirkon diakoniarahastossa (KDR) huolehtineet diakoniarahaston sihteeri Sari Nieminen ja avustusvalmistelija Jaakko Kiilunen. Säätiön tilintarkastajana on toiminut HT- ja JHT-tilintarkastaja Kaarina Daavittila ja varatilintarkastajana HTM-tilintarkastaja Kari Kulmala.

Tukikummit-säätiössä toimii ohjausryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida, kehittää ja mahdollistaa säätiön operatiivista toimintaa sekä valmistella ja hoitaa säätiön juoksevia asioita. Ohjausryhmä on kehittänyt vuoden aikana viestintää, markkinointia ja varainhankintaa sekä järjestänyt erilaisia tukikummitilaisuuksia. Ohjausryhmässä ovat hallituksen jäsenet Johanna Arantola-Hattab (puheenjohtaja), Raija Norppa-Rahkola ja Sari Äkräs. Muita kokouksiin osallistuneita jäseniä ovat olleet Marjukka Hentilä, Ritva-Liisa Luomaranta, Nina Nygård, Hilkka Perttilä, Liisa Pättiniemi-Fagerström, Marjut Virtanen, Merja Vahter ja Katri Anttila. Ohjausryhmä kokoontui yhdeksän (9) kertaa.

Toiminta

Toimintavuoden aikana säätiö lahjoitti Kirkon diakoniarahastolle yhteensä 700 000 euroa avustusten jakamista varten. Kirkon diakoniarahasto myönsi toimintavuonna yhteensä 605 708 euroa Tukikummit-avustuksiin. Toimintakauden päätyttyä Kirkon diakoniarahastosta on myönnetty säätiön historian aikana avustuksia 3 552 kappaletta yhteensä 3 719 391 euron arvosta keskimääräisen avustussumman ollessa 1 047 euroa. Avustukset ovat tavoittaneet arviolta yhdeksäntuhatta lasta ja nuorta Suomessa.

Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettiin erilaisia varainkeruutilaisuuksia eri paikkakunnilla. Eri tahojen kanssa järjestetyt konsertit toivat näkyvyyttä Tukikummeille.

Mandatum Lifen kanssa jatkui vuonna 2014 tehty sopimus, jonka perusteella Mandatum Life antaa tapaturmavakuutuksen alle 18-vuotiaille Tukikummeilta tuen saaneille. Vuonna 2016 maksutonta tapaturmavakuutusta tarjottiin 1 665 lapselle 667 perheessä. Sopimuksen aikana Mandatum Life on myöntänyt toimintakauden loppuun mennessä yhteensä tapaturmavakuutuksia 4 312 lapselle 1 694 perheeseen.

Suurimmat yrityslahjoittajat toimintavuonna olivat CapMan Oyj, Metsä Group, Broman Group Oy, Elisa Oyj ja Finnkino Oy. Suur-Seudun Osuuskauppa jatkoi menneiden vuosien tavoin kampanjaa Salossa. Toimintavuoden aikana saatiin merkittäviä lahjoituksia myös yksityishenkilöiltä.

Tukikummit valittiin kumppaniksi Lions-liiton järjestämään Punainen Sulka –keräykseen 19.3.2016 – 30.6.2017.

Talous

Tukikummit-säätiön tärkein varainhankinnan lähde olivat yrityslahjoittajat. Tämän lisäksi säätiö sai lahjoituksia säännöllisiltä kuukausilahjoittajilta ja muilta yksityishenkilöiltä.

Säätiöllä on kolme tiliä: maksuliiketili Danske Bankissa sekä sijoitus- ja määräaikaistilit Nordeassa. Nordean 6 kuukauden määräaikaistalletuksessa säätiöllä oli vuoden vaihteessa 202 000 euroa.

Tukikummit-säätiön varainhankinnan kokonaistuotto vuonna 2016 oli yhteensä 294 479,72 euroa. Taseen loppusumma toimintavuoden lopussa oli 792 009,77 euroa.

Tukikummit-säätiöllä ei ole ollut säätiölain 5. luvun 2 §:n tarkoittamaa lähipiiritoimintaa. Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymien säätiön sääntöjen 7 §:n mukaan hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä muita korvauksia. Palkkioita ei makseta myöskään muille säätiön toimintaan osallistuville henkilöille.


3. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2017

Vuonna 2016 säätiön tilintarkastajana toiminut Kaarina Daavittila ja varatilintarkastajana toiminut Kari Kulmala ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä ko. tehtävissä.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Risto Ekholm ja varatilintarkastajaksi HT, JHT Simo Paakkola.