Hallituksen kokous 12.5.2014

14 toukokuun, 2014 10:08 am / Kirjoittaja

Tiivistelmä

Kirkon diakoniarahaston avustuskatsaus. Kirkon diakoniarahasto on pitänyt kuluvana vuonna 2014 kaksi kokousta, joissa on myönnetty Tukikummit-avustuksia. Vuonna 2014 on huhtikuun loppuun mennessä myönnetty määrällisesti huomattavasti enemmän avustuksia kuin edellisenä toimintavuonna. Avustussummia on samalla pienennetty, jotta avustusten myöntämisessä pysyttäisiin budjetoidussa summassa. Siksi myös avustuskriteereitä on jouduttu kiristämään. Viimeinen kevätkauden avustuskokous pidetään 16.6.2014. Merkittiin avustuskatsaus tiedoksi.

Lahjoituksen tekeminen Kirkon diakoniarahastolle. Tukikummit-säätiö ei itse hoida yksittäisten ihmisten avustamista, vaan on sopinut Kirkon diakoniarahaston (KDR) kanssa varsinaisen avustustoiminnan hoitamisesta. Asiasta on päätetty hallituksen hyväksymissä avustussäännöissä 8.2.2008. Jotta KDR voi jakaa Tukikummi-avustuksia, on säätiön päätettävä lahjoituksen tekemisestä KDR:lle.

Tukikummit-säätiön hallitus päätti kokouksessaan 5.12.2013, että se myöntää KDR:lle avustustoimintaa varten kesäkuun 2014 loppuun mennessä yhteensä 350 000 €. Tästä summasta säätiö on maksanut vuoden 2014 alussa KDR:lle 200 000 €.

Keskusteltiin myös periaatepäätöksen tekemisestä koskien syyskauden avustussummaa, mikä antaisi KDR:n avustustoiminnalle ennustettavuutta ja helpottaisi avustustoiminnan suunnittelua.

Päätös: Päätettiin myöntää Kirkon diakoniarahastolle 150 000 euroa Tukikummit-avustustoimintaa varten toukokuun 2014 loppuun mennessä sekä varaudutaan tässä vaiheessa myöntämään Kirkon diakoniarahastolle Tukikummit-avustustoimintaa varten 200 000 € syyskaudella 2014.

Suunnitteilla oleva tapaturmavakuutus avustuksen saajaperheiden lapsille. Yksi vakuutusyhtiö on ehdottanut Tukikummit-säätiölle yhteistyömallia, jossa se vakuutuksen maksajana lahjoittaisi tapaturmavakuutuksia avustuksen saaneille lapsille ja nuorille. Vakuutusturvan avulla pystyttäisiin lahjoitettavalla summalla luomaan tuen kohteena olevien perheiden alle 18-vuotiaille lapsille merkityksellinen turvaverkko. Vakuutusturvan myöntämisen ehtona Kirkon diakoniarahasto on pitänyt tärkeänä, ettei avustuksen saaneista synny erillistä rekisteriä eikä heihin kohdenneta markkinointia.

Vakuutusturvan toteutuksesta on kevään mittaan käyty asiantuntijoiden kesken lukuisia keskusteluja, jotka liittyvät tekniseen toteukseen, tietosuojakysymyksiin ja mahdollisten väärinkäytösten ehkäisyyn. Vakuutuksia voidaan myöntää vain rajallinen määrä. Asia ei kuulu säätiölle kuin välillisesti, koska tietosuojan alaisia asioita käsittelevät ja niistä vastaavat diakoniarahasto ja vakuutusyhtiöt.

Päätös: Säätiön hallitus hyväksyi omasta puolestaan vakuutusyhtiön ehdotuksen lahjoittaa tapaturmavakuutus avustuksen saajaperheiden lapsille edellyttäen, että diakoniarahaston omalta puoleltaan asettamat ehdot tulevat täytetyksi.

Tiedotusasioita ja yhteistyöhankkeita

Tukikummit-säätiön ohjausryhmän uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Raija Norppa-Rahkola.

9.-16.5. Reilu-diili -hyväntekeväisyyskonseptien kehitystapahtuma Helsingissä.

1.6. Hyväntekeväisyyskonsepti ”OHO! Tulipa tehtyä hyvää” -kampanja käynnistyy kaikissa Salon Seudun Osuuskaupan Sale-, S-market ja Prisma -myymälöissä. Konsepti kehitettiin Suomen Projektiyhdistyksen Young Crew´n ns. Reilu Diili –tapahtumassa 2012. Tältä osin keräyslupaa on saatu laajennettua. Konseptissa asiakas ottaa hyllystä tuotteen, esim. maitotölkin näköisen puuesineen, vie sen kassalle, maksaa tuotteelle asetetun noin-hinnan, minkä jälkeen tuote palautetaan takaisin hyllyyn.

6.6. Turvallisen elämän puolesta -tapahtuma Porissa. MTV:n ja Suomen Lions-liiton kanssa yhdessä järjestettävä paneeli. Nuorten hyväksi -kampanjan promootiota ja lipaskeräys.

14.-19.6. Kahden 16-vuotiaan kuopiolaispojan moposkootteriajo Kuopiosta Rukalle ja takaisin. Matka suuntaansa n. 500km/12-15h ja samalla kerätään rahaa Tukikummeille. Neste Oil lahjoittaa polttoaineet pojille ja turva-autolle. Tavoitteena on samalla kerätä varoja. Liikenneturva  mukana turvallisuuskysymyksissä. Fb-sivut ’Mopoilla Kuopio Ruka Kuopio’.

16.8. Joensuun solun järjestämä varainkeruu Joensuun Jokipoikien ns. Ärjypäivänä, jossa isäntäseuran kaikki ikäluokat pelaavat Savonlinnan SapKo:a vastaan.

27.8. Maailman suurimman liikunnallisen tyky- ja asiakastilaisuustapahtuman lanseeraus Helsingin Kaivo- ja Meripuistossa. RunFestissä yhdistyvät kaikenkuntoisille sopiva 5 x 4,2 kilometrin kävely- ja/tai juoksuviesti, musiikkipainotteinen ohjelma sekä iloinen piknik joukkueen kanssa. RunFestillä kerätään myös varoja urheiluseuratoimintaan ja hyväntekeväisyyteen. Hyväntekeväisyyskohteena on mm.  Tukikummit-säätiö. Ne RunFestin osallistujat, jotka ilmoittavat Tukikummit haluamakseen hyväntekeväisyyskohteeksi, juoksevat/kävelevät 10 senttiä/kilometri Tukikummeille. Lisäksi ilmoittautuessa merkintä ”Tukikummit” kohtaan ”ilmoittautumaan kannustanut taho” 25 % ilmoittautumismaksusta (noin 200 euroa/5 osallistujaa) ohjataan Tukikummit-säätiölle. Järjestäjät: HIFK Yleisurheilu ja Runfest Finland.

27.9. Keski-Uusimaan solun hyväntekeväisyysgaala Järvenpäätalolla.