Hallituksen kokous 12.11.2013

16 tammikuun, 2014 5:19 pm / Kirjoittaja

Tiivistelmä

1. Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi
Sääntöjen 5 §:n mukaan Tukikummit-säätiön hallituksen tulee valita toimikautensa viimeisen vuoden joulukuun 1. päivään mennessä hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi (kolme kalenterivuotta). Tukikummit-säätiön sääntöjen mukaan kokoonpano voi olla laajuudeltaan vähintään seitsemän ja enintään kymmenen jäsentä.

Hallitus päätti valita Tukikummit-säätiön hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudelle 1.1.2014–31.12.2016 seuraavat henkilöt: Sari Baldauf, Harry Harkimo, Eero Huovinen, Sakari Huovinen, Marja Lehtiranta-Räty, Sauli Niinistö, Björn Wahlroos sekä Sari Äkräs.