Hallituksen kokous 10.2.2016 (vuosikokous)

11 huhtikuun, 2016 12:22 pm / Kirjoittaja

Tiivistelmä

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2016 Säätiön sääntöjen mukaan (5 §) hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus valitsi vuodelle 2016 puheenjohtajaksi Sauli Niinistön ja varapuheenjohtajaksi Harry Harkimon.

 

Vuoden 2015 toimintakertomuksen olennaiset kohdat

Toimielimet ja -henkilöt

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Sauli Niinistö, varapuheenjohtajana Harry Harkimo sekä jäseninä Johanna Arantola-Hattab, Sari Baldauf, Sakari Huovinen, Seppo Häkkinen, Raija Norppa-Rahkola, Ilkka Paananen, Björn Wahlroos ja Sari Äkräs.

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana neljä (4) kertaa.

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä on toiminut apulaisjohtaja Pekka Asikainen. Käytännön asioissa on avustanut ja avustustoiminnasta Kirkon diakoniarahastossa (KDR) vastannut diakoniarahaston sihteeri Sari Nieminen.Säätiön kirjanpidosta on huolehtinut taloussihteeri Mirja Stenroos. Säätiön tilintarkastajana on toiminut KHT Riitta Kallio-Saukkonen ja varatilintarkastajana HTM-tilintarkastaja Kari Kulmala.

Tukikummit-säätiössä toimii ohjausryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida, kehittää ja mahdollistaa säätiön operatiivista toimintaa sekä valmistella ja hoitaa säätiön juoksevia asioita. Ohjausryhmässä ovat hallituksen jäsenet Raija Norppa-Rahkola (puheenjohtaja), Johanna Arantola-Hattab ja Sari Äkräs. Pysyviä jäseniä ovat lisäksi olleet Hilkka Perttilä, Suvi-Tuuli Helin ja Marjut Virtanen. Ohjausryhmä voi kutsua jäsenikseen muita henkilöitä sekä pysyviksi että asiakohdittain vaihtuviksi jäseniksi.

 

Toiminta

Säätiössä tehtävä työ varojen keräämiseksi hädänalaisten lasten ja nuorten hyväksi Suomessa keskittyi edelleen yhteistyökumppaneiden löytämiseen ja tilaisuuksien järjestelyihin osallistumiseen sekä tunnettuuden lisäämiseen yritysten ja yksityishenkilöiden keskuudessa. Rahalahjoitusten lisäksi toimintavuoden aikana lahjoitettiin vähävaraisille nuorille tapaturmavakuutuksia ja tietokoneita. Säätiön toiminnan läpinäkyvyyttä ja nopeaa viestintää hoidettiin internetsivujen, facebookin ja puhelimen välityksellä.

Toimintavuoden aikana säätiö lahjoitti Kirkon diakoniarahastolle yhteensä 750 000 euroa avustusten jakamista varten. Kirkon diakoniarahasto myönsi toimintavuonna yhteensä 763 Tukikummit-avustusta. Kielteisten avustuspäätösten osuus oli noin 11 % (vuonna 2014 9 %) kaikista käsitellyistä hakemuksista. Toimintavuoden päätyttyä Kirkon diakoniarahastosta on myönnetty säätiön historian aikana Tukikummit-avustuksia 2 870 perheelle, yhteensä 3 113 683 euron arvosta keskimääräisen avustussumman ollessa noin 1080 euroa. Avustukset ovat tavoittaneet arviolta kahdeksantuhatta lasta ja nuorta.

Lukuisia varainkeruutilaisuuksia ja -tempauksia järjestettiin eri paikkakunnilla. Aktiivisina Tukikummit-soluina toimivat Tapiolan, Päijät-Hämeen, Kulosaaren, Keski-Uusimaan ja Joensuun solut. Keskeisiä solujen toimintamuotoja olivat gaalat ja konsertit. MTV:n ja Tukikummien kolmivuotinen yhteishanke ”Nuorten hyväksi” jatkui. Kampanjan tarkoituksena on aktivoida kaikkia suomalaisia lahjoittamaan aikaa, rahaa ja tekoja nuorten hyväksi. Erilaisten tilaisuuksien yhteydessä suoritettiin myös lipaskeräystä. Hanke päättyi 31.12.2015. Onnenarpakeräys pyöri MTV:ssä Tukikummien hyväksi. Salon alueella Suur-Seudun Osuuskaupan myymälöissä jatkui vuonna 2014 alkanut ”OHO! Tulipa tehtyä hyvää ” -kampanja.

Mandatum Lifen kanssa jatkui vuonna 2014 tehty sopimus, jonka perusteella Mandatum Life antaa tapaturmavakuutuksen alle 18-vuotiaille Tukikummeilta tuen saaneille. Toimintavuoden loppuun mennessä maksutonta tapaturmavakuutusta tarjottiin 1878 lapselle 744 perheessä. Loppuvuonna aloitettiin yhteistyöhanke pelialan yritysten kanssa käytettyjen tietokoneiden lahjoittamiseksi vähävaraisten perheiden nuorille. Kirkkopalveluiden Kotimaanapu koordinoi laitteiden jakelua seurakuntiin ja sitä kautta lopullisille vastaanottajilleen. Laitetoimitukset alkoivat joulukuussa ja jatkuvat vuonna 2016. Tietokoneita lahjoitettiin toimintavuonna 150 kappaletta.

Suurimmat yrityslahjoittajat toimintavuonna olivat CapMan, 115 000 euroa, ja Broman Group Oy, 75 000 euroa. Toimintavuoden aikana saatiin merkittäviä lahjoituksia myös yksityishenkilöiltä. Toimintavuonna säätiön varainkeruu toteutui maaliskuun loppuun asti poliisihallituksen myöntämällä rahankeräysluvalla numero 2020/2013/328 ajalle 24.4.2013 – 31.3.2015 ja sen jälkeen rahankeräysluvalla POL-2014-12465 ajalle 1.4.2015-31.3.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 

Talous

Tukikummit-säätiön tärkein varainhankinnan lähde olivat yrityslahjoittajat. Tämän lisäksi säätiö sai lahjoituksia yksityishenkilöiltä ja säännöllisiltä kuukausilahjoittajilta. Säätiöllä on kolme tiliä: maksuliiketili Danske Bankissa sekä sijoitus- ja määräaikaistilit Nordeassa. Nordean 6 kuukauden määräaikaistalletuksessa säätiöllä oli vuoden vaihteessa 202 107,09 euroa.

Tukikummit-säätiö varainhankinnan kokonaistuotto vuonna 2015 oli yhteensä 664 004,39 euroa (989 693,98 vuonna 2014). Taseen loppusumma toimintavuoden lopussa oli 1 197 530,05 euroa (1 283 525,66 vuonna 2014).

 

Hyväksyttiin tuloslaskelma ja tase sekä allekirjoitettiin tilinpäätös.

 

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2016

Valittiin vuodelle 2016 säätiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi HT- ja JHT-tilintarkastaja Kaarina Daavittila sekä varatilintarkastajaksi HT-tilintarkastaja Kari Kulmala.

 

Kirkon diakoniarahaston avustuskatsaus

Kirkon diakoniarahasto (KDR) myönsi vuonna 2015 Tukikummit-avustuksia 763 kappaletta. Avustuseuroja käytettiin vuoden loppuun mennessä 759 486 euroa ja avustussumma on ollut keskimäärin 995 euroa (vuonna 2014 ka 956 €). Vuoden 2016 tammikuun lopussa KDR:lla oli käytettävissä hieman yli 95 000 euroa.

Säätiö on lahjoittanut tähän mennessä toimintavuosinaan 2007–2016 Kirkon diakoniarahastolle lähes 3,3 miljoonaa avustuseuroa (yhteensä 3 285 000 €). 3 miljoonan euron raja ylittyi vuoden vaihteessa. Summa on merkittävä ja sillä on pystytty auttamaan lukuisia perheitä Suomessa.

Maksuttomaan tapaturmavakuutukseen on tammikuun 2016 aikana tarjoutunut mahdollisuus 204 lapselle 80 perheessä. Maksuton tapaturmavakuutus on tarjottu koko Mandatum Life -yhteistyön aikana pian 3 000 lapselle.

 

Lahjoituksen tekeminen Kirkon diakoniarahastolle

KDR:n asiantuntijat ovat arvioineet vuoden 2015 avustustoiminnan perusteella, että vuoden 2016 avustustarve on jopa 800 000 euroa. Avustustarpeen ennustaminen on osoittautunut kuitenkin vaikeaksi. Päätettiin myöntää Kirkon diakoniarahastolle 200 000 euroa Tukikummit-avustustoimintaa varten helmikuussa 2016.

 

Tiedotusasioita

Ohjausryhmä aloitti tammikuussa uudella kokoonpanolla osallistaen eri solujen aktiivisia henkilöitä. Ohjausryhmän tavoitteena on keskittyä muutamiin isoihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin varojen keruun suhteen, jotta olemassa olevat resurssit pystytään jakamaan ja yhdistämään nykyistä tehokkaammin. Ohjausryhmässä syntyi myös ajatus järjestää suuri konsertti tai vastaava tapahtuma vuonna 2017, kun Suomessa vietetään Suomi100-merkkivuotta. Samana vuonna Tukikummit-säätiön perustamisesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.