Hallituksen kokous 1/2019

17 helmikuun, 2020 1:06 pm / Kirjoittaja

Tukikummit-säätiön hallituksen kokous 1/2019, 6.2.2019

Tiivistelmä

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä uuden hallituksen jäsenen valinta vuodelle 2019

Säätiön mukaan (5 §) hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus valitsi vuodelle 2019 puheenjohtajaksi Harry Harkimon ja varapuheenjohtajaksi Björn Wahlroosin.

Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Klara Kivilahti.

Hallituksen jäseninä vuonna 2019 ovat: Harry Harkimo, Björn Wahlroos, Seppo Häkkinen, Liisa Pättiniemi-Fagerström, Leena Hellfors, Alex Nieminen ja Klara Kivilahti.


Asiamiehen vaihdos

Vuodesta 2013 Tukikummit-säätiön asiamiehenä toimineen Pekka Asiakaisen tilalle uudeksi asiamieheksi valittiin Lahden seurakuntien diakonia- ja sairaalasielunhoidon johtaja Petri Määttä.


Lahjoituksen tekeminen Kirkon diakoniarahastolle

Tukikummit-säätiö ei itse hoida yksittäisten ihmisten avustamista, vaan on sopinut Kirkon diakoniarahaston (KDR) kanssa varsinaisen avustustoiminnan hoitamisesta. Asiasta on päätetty hallituksen hyväksymissä avustussäännöissä 8.2.2008. Jotta KDR voi jakaa Tukikummit-avustuksia, on säätiön päätettävä lahjoituksen tekemisestä KDR:lle.

Hallitus päätti myöntää Kirkon diakoniarahastolle 200 000 euroa Tukikummit-avustustoimintaa varten siten, että summa maksetaan KDR:n tilille helmikuussa 2019.