Hallituksen kokous 1/2018

19 kesäkuun, 2018 6:49 pm / Kirjoittaja

Tukikummit-säätiön hallituksen kokous 1/2018 (vuosikokous) 18.1.2018

Tiivistelmä

1. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2018

Säätiön mukaan (5 §) hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus valitsi vuodelle 2018 puheenjohtajaksi Harry Harkimon ja varapuheenjohtajaksi Björn Wahlroosin.

Hallituksen jäseninä ovat kolmivuotiskaudelle (2018–2020) Harry Harkimo, Johanna Arantola-Hattab, Leena Hellfors, Seppo Häkkinen, Liisa Pättiniemi-Fagerström ja Björn Wahlroos sekä vuosikokouksessa nimitetty Alex Nieminen. Säätiön asiamiehenä jatkaa Pekka Asikainen.

2. Vuoden 2017 toimintakertomuksen olennaiset kohdat

Toimielimet ja –henkilöt

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Sauli Niinistö, varapuheenjohtajana Harry Harkimo sekä jäseninä Johanna Arantola-Hattab, Sari Baldauf, Seppo Häkkinen, Raija Norppa-Rahkola, Ilkka Paananen, Björn Wahlroos ja Sari Äkräs. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana neljä (4) kertaa.

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä on toiminut diakoniajohtaja Pekka Asikainen. Käytännön asioissa ovat avustaneet ja avustustoiminnasta Kirkon diakoniarahastossa (KDR) huolehtineet diakoniarahaston sihteeri Sari Nieminen ja avustusvalmistelija Jaakko Kiilunen. Säätiön tilintarkastajana on toiminut KHT Risto Ekholm ja varatilintarkastajana HT, JHT Simo Paakkola.

Tukikummit-säätiössä on toiminut vuonna 2017 ohjausryhmä, jonka tehtävänä on ollut koordinoida, kehittää ja mahdollistaa säätiön operatiivista toimintaa sekä valmistella ja hoitaa säätiön juoksevia asioita.

Toiminta

Toimintavuoden aikana säätiö lahjoitti Kirkon diakoniarahastolle yhteensä 650 000 euroa avustusten jakamista varten. Kirkon diakoniarahasto myönsi toimintavuonna yhteensä 628 000 euroa Tukikummit-avustuksiin. Toimintakauden päätyttyä Kirkon diakoniarahastosta on myönnetty säätiön historian aikana avustuksia 4119 kappaletta yhteensä 4 347 544 euron arvosta keskimääräisen avustussumman ollessa 1 035 euroa. Avustukset ovat tavoittaneet arviolta noin kymmenentuhatta nuorta Suomessa.

Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettiin erilaisia varainkeruutilaisuuksia eri paikkakunnilla. Suurimmat yrityslahjoittajat toimintavuonna olivat CapMan Oyj, Broman Group Oy, Perheyritysten liitto, Ravintola Muru ja Finnkino Oy. Toimintavuoden aikana saatiin merkittäviä lahjoituksia myös yksityishenkilöiltä sekä Tukikummien Kulosaareen solun gaalatilaisuudesta.

Tukikummit oli Lions-liiton järjestämän Punainen Sulka –keräykseen 19.3.2016 – 30.6.2017 yksi pääkumppaneista. Keräyksen myötä Suomen Lions-liitto tilitti Tukikummit-säätiölle 401 500 euroa.

Mandatum Lifen kanssa jatkui vuonna 2014 tehty sopimus, jonka perusteella Mandatum Life antaa tapaturmavakuutuksen alle 18-vuotiaille Tukikummeilta tuen saaneille. Vuonna 2017 maksutonta tapaturmavakuutusta tarjottiin 1 645 lapselle 629 perheessä. Sopimuksen aikana Mandatum Life on myöntänyt toimintakauden loppuun mennessä tapaturmavakuutuksia yhteensä 5 957 lapselle 2 323 perheeseen.

Talous

Säätiöllä oli vuonna 2017 kaksi tiliä: maksuliiketili Danske Bankissa sekä sijoitus- ja määräaikaistili Nordeassa. Nordean 6 kuukauden määräaikaistalletuksessa säätiöllä oli vuoden vaihteessa 202 000 euroa.

Tukikummit-säätiön varainhankinnan tulos vuonna 2017 oli hieman yli 820 000 euroa. Taseen loppusumma toimintavuoden lopussa oli 962 108, 91 euroa.

Tukikummit-säätiöllä ei ole ollut Säätiölain 5. luvun 2 §:n tarkoittamaa lähipiiritoimintaa. Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymien säätiön sääntöjen 7 §:n mukaan hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä muita korvauksia. Palkkioita ei makseta myöskään muille säätiön toimintaan osallistuville henkilöille.

3. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2018

Vuonna 2017 säätiön tilintarkastajana on toiminut KHT Risto Ekholm ja varatilintarkastajana HT, JHT Simo Paakkola. Molemmat ovat ilmoittaneet, että voivat jatkaa tehtävissään vuonna 2018.

4. Muut asiat

Vuodelle 2018 päätettiin perustaa työryhmä, joka koostuu osasta hallituksen jäseniä ja osallistuu aktiivisesti toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen varainkeruun suhteen. Ohjausryhmän toiminta lakkaa.