Hallituksen kokous 1.12.2014

17 joulukuun, 2014 11:37 pm / Kirjoittaja

Tiivistelmä

Muutokset hallituksen kokoonpanossa

Hallituksen jäsen Eero Huoviselle myönnettiin ero Tukikummit-säätiön hallituksen jäsenyydestä. Eero Huovinen on toiminut hallituksessa säätiön perustamisesta eli vuodesta 2007 alkaen. Hänen tilalleen valittiin piispa Seppo Häkkinen. Häkkinen on toiminut Tukikummit-säätiön asiamiehenä vuosina 2007–2009 sekä Kirkon diakoniarahaston hallituksen puheenjohtajana hoitaessaan kirkkoneuvoksen tehtäviä kirkkohallituksessa.

Samoin hallituksen jäsen Marja Lehtiranta-Rädylle myönnettiin ero Tukikummit-säätiön hallituksen jäsenyydestä. Lehtiranta-Räty on toiminut hallituksessa vuodesta 2011 ja sitä ennen ohjausryhmän puheenjohtajana. Hänen tilalleen valittiin ohjausryhmän nykyinen puheenjohtaja, kauppatieteiden maisteri Raija Norppa-Rahkola.

Tukikummit-säätiön hallituksen jäsenmäärä päätettiin korottaa kahdeksasta kymmeneen ja uusiksi jäseniksi nimitettiin kauppatieteen tohtori Johanna Arantola-Hattab ja toimitusjohtaja Ilkka Paananen.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2015 lukien.

Tilannekatsaus Kirkon diakoniarahaston avustustoimintaan

Kirkon diakoniarahasto (KDR) on pitänyt kuluvana vuonna 2014 kuusi kokousta, joissa on myönnetty Tukikummit-avustuksia. Säätiö on lahjoittanut tähän mennessä toimintavuosinaan 2007–2014 Kirkon diakoniarahastolle yli kaksi miljoonaa avustuseuroa. Esitettiin diakoniarahaston arvio loppuvuoden 2014 ja kevään 2015 avustustarpeesta ja merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

Mandatum Lifen kanssa aloitetun yhteistyön myötä Tukikummien avustuksen saaneille perheille on 1.9.2014 alkaen tarjottu mahdollisuutta hakea maksutonta kaksivuotista tapaturmavakuutusta. Tapaturmavakuutus on tarkoitettu perheiden alle 18‑vuotiaille lapsille.

Lahjoituksen tekeminen Kirkon diakoniarahastolle

Tukikummit-säätiö ei itse hoida yksittäisten ihmisten avustamista, vaan on sopinut Kirkon diakoniarahaston (KDR) kanssa varsinaisen avustustoiminnan hoitamisesta. Asiasta on päätetty hallituksen hyväksymissä avustussäännöissä 8.2.2008. Jotta KDR voi jakaa Tukikummi-avustuksia, on säätiön päätettävä lahjoituksen tekemisestä KDR:lle.

Päätettiin myöntää Kirkon diakoniarahastolle 200 000 euroa Tukikummit-avustustoimintaa varten tammikuussa 2015.

Uusi visuaalinen ilme Tukikummit-säätiölle

Tukikummien visuaalinen ilme on uusittu. Uusi ilme pitää sisällään uuden logon ja sloganin ”Sillä on merkitystä, onko nuoren elämässä merkitystä”. Uusi ilme näkyy uudessa esitteessä sekä Tukikummien verkkosivuilla.