Hallituksen kokous 1/2012 (vuosikokous)

26 tammikuun, 2012 12:30 pm / Kirjoittaja

Hallituksen kokous 1/2012 (vuosikokous)Tiivistelmä

Aika:    Torstai 26.1.2012 kello 10.30–12

1) Hallitus valitsi vuodelle 2012 puheenjohtajaksi Sauli Niinistön ja varapuheenjohtajaksi Sari Baldaufin.

2) Hallitus hyväksyi vuodelta 2011olevan toimintakertomuksen, jonka olennaisia kohtia ovat seuraavat:

Toimielimet ja -henkilöt

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Sauli Niinistö, varapuheenjohtajana Sari Baldauf ja jäseninä Harry Harkimo, Eero Huovinen, Marja-Terttu Lehtiranta-Räty, Björn Wahlroos ja Sari Äkräs. Hallitus kutsui syksyllä 2011 uudeksi jäseneksi Sakari Huovisen.

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä on toiminut johtaja Kalle Kuusimäki. Käytännön avustustoiminnasta Kirkon diakoniarahastossa vastannut avustusvalmistelija Jaana Valtonen. Säätiön kirjanpidosta on huolehtinut taloussihteeri Mirja Stenroos. Säätiön tilintarkastajana on toiminut HTM-tilintarkastaja Pertti Mäkelä ja varatilintarkastajana HTM-tilintarkastaja Kari Kulmala. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana kaksi kertaa.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Talous

Säätiöllä on maksuliiketili Sampo Pankissa. Poliisihallitus on myöntänyt säätiölle rahankeräysluvan lupanumero 2020/2011/399 (koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta) ajaksi 3.5.2011–31.3.2013.

Tukikummit-säätiöllä oli säännöllisiä kuukausilahjoittajia, minkä lisäksi säätiö sai lahjoituksia sekä yksityishenkilöiltä että yrityksiltä ja yhteisöiltä. Kaikkiaan Tukikummit-säätiö sai vuoden aikana lahjoituksia yhteensä 253.368,24 euroa. Lahjoitukset suunnataan lyhentämättöminä avustuksiin. Taseen loppusumma vuoden lopussa oli 241.120,92 euroa.
Yhteenveto toiminnasta

Varainhankinta ja avustusten jakautuminen:
Yhteistyösopimuksia tehtiin yritysten kanssa, jotka halusivat lahjoittaa osan tuotteen myyntihinnasta säätiön tarkoitukseen. Nettisivujen pankkipainikkeiden saamiseksi säätiö teki sopimuksen Suomen Verkkomaksut Oy:n kanssa.

Human Dignity Day -tapahtuma 19.10. tuotti noin 10.000€. Tapiolan gaalaillallinen tuotti noin 30.000€. Joulutervehdysvaroja kertyi Tukikummit-säätiölle aiempaa vuotta enemmän.

Tukikummit-säätiö ei itse vastaanota avustushakemuksia, vaan on sopinut Kirkon diakoniarahaston (KDR) kanssa varsinaisen avustustoiminnan hoitamisesta. Asiasta on päätetty hallituksen hyväksymissä avustussäännöissä 8.2.2008. Jotta diakoniarahasto voi jakaa Tukikummi-avustuksia, on säätiön päätettävä lahjoituksen tekemisestä diakoniarahastolle. Hallitus myönsi uutena avustuksena 100 000 euroa diakoniarahastolle.

Kirkon diakoniarahastosta myönnettiin vuonna 2011 Tukikummit-avustuksia 140, joiden avustussumma oli yhteensä 173 182 euroa. Vuonna 2011 avustushakemuksia tuli 150 kpl, joissa haettiin yhteensä 199 210,50 euroa. Keskimääräinen avustus oli 1 237 euroa.

Vuonna 2011 avustuksista käytettiin seuraaviin käyttötarkoituksiin: 42,1 % harrastuskustannuksiin, 21,3 % harrastusvälineisiin, 10,4 % opiskeluun liittyviin kuluihin, 26,2 % muuhun (vaatehankintoja, muita kuin harrastukseen liittyviä tarvikkeita, autokoulun kustannuksia, tapaamiskuluja, matkakuluja, siivousapua, tuetun loman omavastuukustannuksia yms.)

Muu toiminta:
Tukikummit-toimintaa edistää vapaaehtoisten työryhmä, joka on kehittänyt vuoden aikana viestintää ja markkinointia, varainhankintaa ja järjestänyt erilaisia tukikummitilaisuuksia. Vuoden 2011 aikana uudistettiin säätiön graafinen ilme ja nettisivut, jotka Palmu Inc. on suunnitellut ja toteuttanut pro bono.

Tukikummit-säätiö on ollut yhteistyössä Harrastestartti ry:n kanssa, joka on kehittänyt pilottitoimintaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, harrastusten aloittamiskynnyksen madaltamiseen erityisesti 6.–10.-luokkalaisten keskuudessa. Harrastestartti ry:llä on oma hallintonsa ja rahoituksensa. Harrastaminen tarjoaa parhaimmillaan nuorelle ystävyyssuhteita, turvallisia aikuiskontakteja, välineitä elämänhallintaan ja onnistumisen kokemuksia. Pilotissa keskitytään kustannuksiltaan edullisiin harrastuksiin. Pilotoinnin on määrä jatkua vuoden 2012 aikana.

Säätiö toimii yhteistyössä myös muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

3) Muut toimintavuotta 2012 koskevat päätökset:

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja talousarvion vuodelle 2012. Säätiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen HTM-tilintarkastaja Pertti Mäkelä ja varatilintarkastajana HTM-tilintarkastaja Kari Kulmala.

Säätiö päätti valtuuttaa kolme hallituksen jäsentä hakemaan pysyvän arpajaisluvan. Nimetyistä kahden on allekirjoitettava arpajaislupahakemus. Valtuutettujen on annettava asetuksen tarkoittama tilitys ja huolehdittava arpajaisveron maksamisesta.

Hyväksyttiin tietosuojavaltuutetulle annettava henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste varainhankinnan yhteydessä kertyvien nimien säilyttämisestä ja suojaamisesta.

Päätettiin ottaa käyttöön kolme tukijanimitystä ja asettaa niille seuraavat euromääräiset rajat: ”pääyhteistyökumppani” 30 000 euroa, ”tukija” 10 000 euroa ja ”ystävä” ei alarajaa.