Avustuksen hakeminen

Tukikummit-avustuksen hakeminen

Tukikummit-säätiö kanavoi saamansa lahjoitukset Kirkon diakoniarahastolle, joka hoitaa käytännön avustustoiminnan omien sääntöjensä ja käytäntöjensä mukaisesti. Hakemuksen tekemisen tai avustuksen saamisen edellytyksenä ei ole Suomen kansalaisuus tai kuuluminen mihinkään uskontokuntaan.

Avustuksen saamiseksi tulee olla yhteydessä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään.

Täältä löydät seurakuntien yhteystiedot.

Avustuspäätös ilmoitetaan hakemuksen tehneelle diakoniatyöntekijälle.

Tukikummit-säätiön lahjoittamilla varoilla tuetaan taloudellisesti Suomessa asuvia hädänalaisessa asemassa olevia lapsia ja nuoria.

Avustusten tarkoituksena on parantaa lasten ja nuorten tilannetta ja siten ehkäistä syrjäytymistä.

Avustuksia myönnetään vain sellaisiin kustannuksiin, joita ei ole saatu eikä saada katettua muualta. Heikon taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät (esim. vakava sairaus, lapsen koulunkäyntiongelmat, perheväkivalta, ero tai päihdeongelma) huomioidaan avustuksia myönnettäessä. Avustuksia myönnetään esimerkiksi opiskelun, kouluttautumisen ja harrastusten välittömiin kustannuksiin, vaatteisiin ja kenkiin tai esimerkiksi matkakuluihin isovanhempien tai etävanhemman tapaamiseksi. Tukikummit-avustukset ovat kertaluonteisia ja perhekohtaisia.


Avustuksiin liittyvät tiedustelut

Kirkon diakoniarahasto
Anita Salonen

anita.salonen@evl.fi

tai ota yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijään.
Seurakuntien yhteystiedot ›